DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 77 —


svoju godinu na univerzi prije, nego li će poći na akademiju. Tako isto,
veli pisac, zlo je, što ne ima točnih propisa, koje sve predmete i u
kojem obsegu da kandidat na universi sluša Većinom, veli on, upotrebljavaju
kandidati onu godinu univerzitetskih studija — jer i onako
redovno nakon polazka akademije slušaju na univerzi —za opetovanje onih
predmeta, koje su na akademiji slušali, da se priprave za prvi «znanstveni
izpit». A kako i ne bi, kad im je na tom izpitu dokazati sve
znanje, koje su tečajem naukovanja stekli u temeljnih, pomoćnih i lih
šumarsko-stručnih disciplinah S pravom veli pisac, morao bi se taj prvi
izpit podieliti na dva izpita, od kojih bi jedan temeljne i pomoćne, a
drugi lih šumsko-stručne predmete obuhvaćao.


Glede daljnje izobrazbe abiturienta šumarstva, kad je isti već stupio
u praktičnu šumarsku službu, veli pisac, ima mxi se dati prilika, da se
u svih granah šumarske prakse što bolje usavrši, pak se sa sadanjim
stanjem zadovoljava, a zahtieva jedino, da se ta praksa bar na 3 godine
produlji, a iza toga dolazeći državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga
gospodarstva da bude što praktičniji.


Ova je brošura pisana jasno i dosta je kratka — obsiže samo
46 stranica — pak zaslužuje obzira navlastito u ovaj čas od strane naših


mjerodavnih krugova. J. Partaš .
Die Bentabilitat der Foršumskog asesora. Berlin 1897.
Ova knjižica — koja obsižestT
uirtschaft
svem 75
od W.
stranica
Trebeljahra, kr.
— ima glavnu


zadaću, kako i sam pisac kaže, objasniti temeljne zasade računanja
vriednosti šuma i šumarske politike, odnosno nazore dvih smjerova ili
škola, koje medjusobno neprestano vojuju, naime onih, od kojih ide jedna
za najvećim čistim prihodom šuma (Waldreinertrag); a druga PresslerHeyer-
Judeichova, za najvećim čistim prihodom šumskoga zemljišta
(Bodenreinertrag).


Pisac je osvjedočen o izpravnosti Presslerove nauke, pak na temelju
zasada nacionalne ekonomije i matematike nastoji to čitaocu u pojedinih
praktičnih primjerih dokazati, stavljajuć se izmjenično i na stanovište
stare škole, da se tim bolje razlika i osebine stare i nove škole
predoče. Akoprem je pisac, kako gore spomenusmo, pristaša nove škole,
ipak se trudi biti što objektivnije, tako da i sam upućuje na manjke
te nove škole, kada bi se čitavo gospodarstvo u državnih pruskih šumah
htjelo po zahtjevih iste dosljedno provesti. Kolike je koncesije pisac
voljan učiniti t. zv. staroj školi, izriče on u drugom dielu svoje knjige,
jer je naime čitavu knjigu podielio u dva diela i to: u teoretski i
praktički dio.