DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 47     <-- 47 -->        PDF

85 —


2. Na 394 komada hrastovih stabala, nahodećih se na sječini
1896/7. u srezu Kopčić, procjenjenih na 180 ni´ Ijesa, sa izkličnom cieaom
od 914 for. 40 nč. a. vr.
Obćeniti uvjeti ove dražbe ostaju isti, koji su vriedili i za dražbu,
ovouredskim oglasom od 27. listopada 1897. broj 1675. na dan 25. studena
1897. razpisanu.


Pobližji pako uvjeti mogu se uviditi kod podpisanoga ureda i ovopodručne
kotarske šumarije u Dvoru.


Šumsko-gospodarstveiii ured imovne obćiiie 3. lt>unske.


u Petrinji, dne 8. siečnja 1898.


Oglas dražbe stabalah.


Na temelju drvosječne osnove pro 1898., prehvaljenom naredbom
visoke kr. zemaljske vlade od 20. siečnja 1898. broj 74531. ex 1897.
odobrene, prodavati će se kod šamsko-gospodarstvenog ureda otočke imovne
obćine u Otočcu u sriedu dne 23. veljače 1898. u 11 satih prije podne
uz primanje pismenih ponudah niže navedene drvne gromade.


Sposobnih Izklična ciena


Sreza


03


o
Vrst ga 3 .1 L


Šumarija o g Pojedince Ukupno
drva ^.2 2


CD Naziv 03 l-i


03 SI


-rt
kub.


met. pr. m. for. nč. for. nč.


m


1
2
Otočac.. J
Krekovača .. A
Crno jezero .. <
1
4
bukva
jela ..
bukva
1000
2100
2750
500
4200
5500
4000
3
2
2
60
50
50
1500
2400
10500
13750
3 Perušić . 17 bukva 1000 1500 2 50 3750
4
5 Sinac ..-! Komarnica .. .
25
26
jela ..
bor..
400
1000
858
1500
2
5
90
38
2488
8070
20
6
7
8
9
10
11
12
13
Korenicai
Krasno A
Vel. Plješevica
Javornik ... A
Kuterevska kosa
Begovafia .. . . f
KalČić vrh .. .
Grahovo rame;
Sakrivenka.. A
Usnaćev vrh .
39
40
6
18
19
33
34,
35
bor...
bukva
jela ..
bukva
bukva
jela ..
bukva
jela . .
bukva
bukva
jela ..
jela ..
600
400
100
1000
1500
3500
200
1000
400
300
2600
750
1000
500
228
1500
2794
6296
303
2000
821
531
5247
1550
5
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
07
30
60
50
50
60
50
30
30
30
5007
1150
592
3750
6985
16360
757
4600
821
531
12068
3565
80
60
50
10
Ukupno 20600 36828 4000 98646 20