DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 86 —


Draž beni uvjeti:


1. Svaka lirpa prodavati če se za sebe, i to samo nz pismene ponude,
nu može se jedua ponuda na više hrpah staviti zajedno.
2. Propisano biljegovane ponude, providjeae sa 5 % vađiuma, imadu
se najdulje do 23. veljače 1898. u 11 sati prije podne gospodarstvenomu
uredu otočke imovne obćiue podnesti, jer se na kasnije prispjele ponude
obzir uzeti neće.
3. Dostalac imati će vađium položeni na 10% jamčevine popuniti,
čim njegova ponuda po gospodarstvenom odboru otočke imovne obćiue
prihvaćena, te po visokoj kr. zemaljskoj vladi potvrdjena bude, svakako
se to učiniti imade prije pođpisa sklopljenog ugovora
4. U ponudi imade se navesti, da su kupcu svi dražbeni uvjeti
dobro poznati.
5. Za 14 danah nakon odobrenja ugovora imade se ukupna dostalna
ciena u blagajnu gospodarstvenog ureda uplatiti, nu dozvolom visoke
kr. zemaljske vlade može kod veće kupovnine ista i na obroke prema
izdanim doznačnicam sliediti, što se u ponudi posebno navesti imade.
6. Sječine po navedenih hrpah jur su odbođene, kao i izvaditi se
imajuća stabla u naravi označena, o čem se kupae po volji osvjedočiti može.
7. Stabla doznačiti će se i bez kore premjeriti, te izradjena gradja
certificirati polag ovdje uvedenih propisih.
Ponude mogu se takodjer staviti na premjerbu i obračunavanje
gotove građje po obstojećih postotcih ođpadka, odnosno i po komadu ili
kubičnom sadržaju gotove robe bez odpadka.


8. Prema tomu nadoplatiti će kupac na premjerbu ili će mu se
na istu više uplaćeni novac povratiti.
9. Stabla je dozvoljeno ljeti i zimi obarati, a rok izradbe i izvoza
ustanovljuje se do 1. travnja 1899.
10. Kupac imati će se strogo držati ovdje običajnih šumsko-redarstvenih
propisah, koji se kao i posebni dražbeni- uvjeti kod gospodarstvenog
ureda za uredovno doba saznati mogu.
Šumsko gospodarstveni ured.


u Otočcu, dne 23. siečnja 1898.


iJređjuje Josip Kozarac, kr. đrž. nadšumar u Vinkoveih, Tisak C. Albrechta (Jos.Wittasek).