DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 96 —


staviiih lugarnica, kao i obdržavanje povremenih šumarskih
tečajeva.


Glede tečajeva zagovarali bi ustrojstvo kraćih i duljih
tečajeva. Kradi tečajevi mogli bi se polag onih u Bregenzu
ustrojiti po jedan u Slavoniji, a po jedan u Hrvatskoj, svake
druge ili treće godine za one podlugare ili lugare, koji su u
službi bar dvie godine već službovali, ali još državnoga izpita
položili nisu.


Dulji tečaj od 4 mjeseca za one izslužene podčastnike sa
certifikatom, koji imadu pravo na mjesto nadlugara kod političkih
oblasti. Ovaj bi se tečaj morao aktivirati istom onda,
kada bi se prava potreba ćutila, na ime kada bi bilo više
takovih kandidata.


Ovi tečajevi bili bi predhodno namienjeni odgoju lug.
osoblja za šume bivšeg provincijala, odnosno za zem. šum.
zajednice, gdje je pojam lug. osoblja još posve drugačiji, nego
li u državnim i imovnim šumama.


Osim ovih tečajeva, morale bi se osnovati obzirom na
velike razlike naše domovine u pogledu tla, položaja i klime
barem dvie lugarnice. Jedna od ovih lugarnica imala bi uzgojiti
valjani lugarski podmladak za brdske krajeve, a druga za
nizine. Prva morala bi biti u području gorskoga kotara ili
gornje krajine, a druga u kojem zgodnom mjestu ravne Slavonije.
Najzgodnije mjesto bilo bi obzirom na sjedišta državne i
imovno-obćinske šumarske uprave: Otočac i Vinkovce. Uprava
takove lugarnice mogla bi se povjeriti ili šumarskom upravitelju
ili šumarskom taksatoru dotične imovne obćine, a po jedan
stariji šumarski pristav bio bi drugi učitelj lugarnice.


Kao uvjeti primanja mogli bi se za pitomce lugarnice
staviti sliedeći:


1. navršena 18 godina, a ne prekoračena 30.
2. snažan tjelesni ustroj i to barem takav, kakav se od
vojnika traži, što se mora liečničkom svjedočbom dokazati.
3. neporočan život, što valja svjedočbom političke oblasti
dokazati.