DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 98 —


Neka mi bude dozvoljeno u nekoliko redaka opisati po


stupak kod prvoga načina unovčivanja, da i oni štovani čita


telji, koji nisu imali prilike takovom se prodajom baviti, vide,


na koji se način unovčenje stabala putem premjerbe provadja.


Ponajprije sastavi se na temelju gospodarstvene osnove


drvosječna osnova za dotičnu godinu i tako obračunana povr


šina drvosjeka odbode se u naravi. <


Sječivi drvni prihod ne procienjuje se posebice, nego se po
jur sastavljenoj drvosječnoj osnovi izkaže i javnom dražbom
prodađe onom nudioeu, koji najpovoljniju cienu po m^ tehnički
sposobnog drva ili po prostornom metru goriva ponudi.


Stabla se dakle ne procienjuju, niti ne bilježe prije prodaje,
nego se tekar onda odkazuju, kada je trgovac dotični drvosjek
već kupio, te unaprvo uplatio pripadajuću šumsku pristojbu za
pojedine šumske doznačniee, glaseće na stanoviti broj m´ tehnički
sposobnog ili ogrievnog drva.


Šumar odkaže stabla u drvosjeku na pojedine doznačniee
prama tome, koliko je trgovac uplatio. Prigodom doznačivanja
morao bi u glavnom nastojati, da ne odkazuje ni više ni manje,
nego li mu drvosječna osnova propisuje. Nu riedko ee se kada
taj cilj postići moći, jer, pomisliv si prebornu šumu, u kojoj na
istoj površini nisu svi dobni razredi pravilno zastupani, a takove
su, tako rekuč, sve naše sastojine, morati će se skoro uviek
više ili manje doznačiti, nego li bi nam to po drvosječnoj
osnovi dozvoljeno bilo.


Uzmimo prebornu šumu, u kojoj nalazimo samo najstariji
i najmladji dobni razred zastupan.


Naravna je stvar, da će šumar u takovoj sastojini staro
drveće obilnije doznačivati morati, jer već niti sa gospodarstvenog,
niti financijalnog gledišta ne bi bilo probitačno, da se
takova stabla do druge periode obhodnje priđrže.


Obratno pako naći će se takovih drvosjeka, u kojih će se
manje moći doznačiti, nego li drvosječna osnova propisuje, jer
je najstariji dobni razred slabo zastupan ili možda sasvim
manjka.