DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 99 —


Iz ovoga se vidi, koli oprezan mora biti šuraar, doznačivajuć
stabla u naših prebornih šumah, pa mu imade biti
glavnom brigom i zadaćom, da mu za ostale periode obhodnje
preostaje po rali onoliko, koliko sječni red propisuje, jer će se
samo na taj način potrajan užitak postići moći.


Kada je šumar na taj način stabla doznačio, težaci ih posjeku
i izrade na takove sortimente robe, za kakove su sposobna
i kako ih već trgovac potrebuje.


Dok šumar nije izradjenu robu premjerio i prebuletao, nije
ju slobodno od panja micati.


Kada je šumar robu, dotično izradjena stabla točno premjerio,
pobuletao, a njekoje sortimente kao n. pr. klade i
trupce kolobrojem označio, sastavlja obračun, po kojemu ili
imade trgovac višak drvne gromade, koju je izradio, nadoplatiti,
ili mu se od jur unaprvo uplaćene pristojbe stanovita
svota natrag vraća.


Pošto je i to svršeno, t. j . pošto je obračun sa trgovcem
učinjen i eventualno višak nadoplaćen, izdaje mu šumarija izkaznicu,
u kojoj je točno naznačena vrst robe, broj komada,
dimenzije i kolobroj.


Izkaznicu preda trgovac drvoprovoznoj postaji, kuda svoju
robu odpremati želi.
Obično su te postaje na morskoj obali, jer se tamo sva
šumska trgovina koncentrira.


Kontrolni lugar odpisuje tada na izkaznici i u posebnom
zapisniku svaki voz robe, koji tamo prispije po sortimentih, a
gradju providjenu kolobroji i po kolobrojih sve dotle, dok se
sva roba ne uveze. Ako bi se slučajno više gradje uvezlo, nego
li izkaznica glasi, smatra se kriomčarenom, te se javnom
dražbom proda.


Time bi u kratko bio opisan postupak kod unovčivanja
stabala uz premjerbu.


Promotrimo li pobliže ovaj način unovčivanja, opaziti ćemo
odmah, da imade on i probitaka i manjkavosti koli za prodavaoca,
toli i za kupca. Ono što je na probit kupcu, na štetu
je prodavaocu i obratno.