DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Poziir.


Pošto se je odbor za preinaku družtvenih pravila hrv.-slav.
šumarskog družtva dne 22. veljače t. g. konstituvirao, izabrav
podpisanog predsjednikom odnosno izvjestiteljem, to se u smislu
zaključka prošlogodišnje glavne skupštine umoljavaju p. n. gg.
članovi hrv.-slav. šumarskog družtva, da izvole u roku od
mjese e dan a družtvenom predsjedničtvu podnieti svoje eventualne
predloge u tom pogledu tako, da će se kod sastavka
novih družtvenih pravila moći doista što veći obzir uzeti na
želje pojedinih družtvenih članovah.


U Zagrebu, dne 1. ožujka 1898.


Odbor za preinaku pravila hrv.-slav. šum. družtva:


F. Zikmundovsky. J. Partaš.
izvjestitelj: