DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 3. u ZAGREBU, 1. ožujka 1898. Gocl.XXII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/s stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popiistbian.


0 lugarnicama i lugarskim tečajevima u obće
uz predlog, kako da se to pitanje kod nas rieši.


Priobčio J. Partaš.


Ne ima sumnje, da je valjano lugarsko osoblje desna ruka
svakoga šumara, stoga se je i kod nas opetovano izrazila želja,
da se lugarsko osoblje za svoju službu, kako valja, pripravi.
Uvidilo se je, da se lugari za «niži državni izpit», koji moraju
položiti, da postignu definitivum, recimo, u službi državnog
šumskog erara ili imov. obćina i t. d , ne mogu sami valjano
pripraviti, već da bi se morala osnovati lugarnic a ili bar
ustrojiti kratki lugarski tečajevi, da može lugar dođi
do onoga stručnoga znanja, koje mu je za uspješno izvršivanje
službenih dužnosti nuždno.


U zemljah, koje slove sa svoga šumarstva, doista nalazimo,
da je i skrbljeno za uzgoj valjanoga lugarskoga osoblja. Da se
taj cilj postigne, pošlo se je dvojakim putem: bilo da su se osnovale
niže šumarske škole, dakle lugarnice, u kojih se je sistematski
uzgojio valjani lugarski podmladak, ili su se ustrojili
kratki lugarski tečajevi, većinom za podlugare, koji su već
u službi, da se za prije spomenuti «niži državni izpit» što bolje
pripraviti mogu.


U broja 5. i 6. «Lugarskog viestnika» pr. g., koji kao
prilog «Šumarskom listu» izlazi, opisano je ustrojstvo takovih
lugarnica u Bavarskoj. Ovakove lugarnice nebi našim odnošajem
podnipošto odgovarale, kao što god ni one pruske u Gr.
Schonebecku i Proskau, jer to već nisu lugarnice, već prave