DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 90 —


niže šumarske škole. Akoprem je tamošnje lugarsko osoblje


uslied same organizacije šumarske službe u sasvim drugom


položaju, nego li naše, vlada i tamo mnienje, da se je u tom


pravcu predaleko pošlo. To isto vriedi donekle i za Austriju.


Uslied pomanjkanja valjanog lugarskog osoblja za šume,
kojimi država sama upravlja, t. j . za šume državne i one religiozne
zaklade, ustrojene su tekom zadnjih dvijvi desetgodišta
u Austriji lugarnice — k. k. Forsterschulen — u Hallu u
Tirolu, u Gusswerku u Štajerskoj, u Boleehovu za Galiciju, u
Adriji za Kranjsku i kraške predjele sa gotovo sasvim jednakim
programom, dosta slične već prije ustrojenoj dolnjoaustrijskoj
lugarnici u Agsbacliu — koja nosi ime Waldbausch.ule, osnovanoj
još god. 1876. po doljnoaustrijskom t. z. «Forstscliulyereinu
».


Ove spomenute austrijske državne lugarnice ved su jednostavnije
uredjene od u onih u Njemačkoj, nose više značaj
«tečajeva», koji počimlje 1. listopada, a svršava koncem kolo


voza b. g., traje dakle u svem samo 11 mjeseci. Zimi, naime
do konca ožujka više se njeguje teorija, a ljeti praksa, navlastito
rad u šumskih vrtovih, kulturni rad na sječinah i t. d.
!N"u i u zimsko doba ima se praktičnoj pouci što više pomnje
posvetiti. U koliko pitomci obavljaju težačke radnje, placa im
se i nadnica, l´rilike valjanoj praktičnoj obuci ima u austrijskih
državnih lugarnicah svagdje u obilju, jer su sve lugarnice u
neposrednoj blizini velikih, valjano uredjeni h šumskih kompleksa,
one su naime vani na držaynih šumarijah, a chef im
je dotični upravitelj šumarije, koji je i glavni učitelj lugarnice.
Samo se po sebi razumieva, da se na takove šumarije meću
samo stariji i izkusniji stručnjaci. Da posao oko uprave šuma
ne zapne, dodieljen je tom upravitelju šumarije i ravnatelju
lugarnice po jedan šumarski pristav, koji je tada uz upravitelja
drugi učitelj lugarnice. Na ovom temelju počiva veći dio teoretske
obuke mladih lugara. Ako je dotična šumarija tako
velika, da bi upravitelju šumarije trebalo pristava i onda, kada
nebi na šumariji lugarnice bilo, namjesti se još jedan pristav,