DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 132 *Namjestiiičtvo,
a u zadnjoj instanciji i ministarstvo za poljodjelstvo
odluči, da se imađe počinjena šteta izviditi i razprava o naknadi započeti.
Proti toj odluci uloži zakupnik lovišta utok na upravno sudište,
ovo pako odbije taj utok kao netemeljit. U odluci motivira se
to riešenje na ovaj način : pita se naime, pripada li lovovlastniku izključivo
pravo na vjeverice ? Pošto se je na to pitanje jestno odgovorilo,
tada je lovovlastnik u principu dužan počinjenu štetu naknaditi.


Obćinske šume u Ugarskoj. U kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo
radi se na osnovi, polag koje če ?e svekolike obćinske šume
preuzeti u državnu upravu. Pri tom se u prvom redu ide za tim, kako
bi državna uprava što jeftinija bila i dotične obćine što manje stajala.


Oest.
F. u. J.


Natječaj.


Kod kneževske Schaumburg Lippe-a vlastele virovitičke u Virovitici
u Slavoniji primiti če se sa 1. traviijom 1898.


2 šumarska pristava


sa liepim rukopisom, koji su njemačkom i hrvatskom jeziku vješti u
pismu i govoru i koji su koju srednju šumarsku školu sa dobrim
uspjehom svršili.


Plaća mjesečno 50 for. uz bezplatan stan, te potrebita goriva
drva bez privoza.
Sa prepisi svjedočba obložene molbenice imadu se kneževskom
šumarskom nadzorničtvu u Virovitici u Slavoniji pođnieti.


U Virovitici, 15. veljače 1898.


Ifadzorničtvo šumali kneza Scliaumlburg Lippe-a.


Qgl


Od 1. ožujka t. g. počam izdaje ovaj ured u šumskih vrtovih i razsadnjacili
u Lamincu, Čazmi i Garešnici sliedeće krasno razvijene biljke:


400.000 trogodišnjih omorika, hiljadu po ... . 3 for.
600.000 dvogodišnjih omorika, hiljadu po ... . 2 for.
2.000 trogodišnjih dudova, hiljadu po
8 for.
10.000 dvogodišnjih dudova, hiljadu po
6 for.
5.000
jednogodišnjih biljka osaga i gledičia — trna,
hiljadu po 3 for.
Občine u području ove imovne občine dobivaju za vlastitu porabu
biljke uz 50% cienu.
Naručbe prima,


D Belovaru, 15. veljače 1898.


Šumsko-gospodarstveni ured imovne ob6ine Križevačke.


Uredjuje JosipKozarac,kr. đrž. nađšumar u Vinkoveih, Tisak C. Albrechta (Jos.Wittasek).