DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— ginu
taj ne ima na lugarnici gotovo nikakova posla, ved jedino


pomaže upravitelju oko uprave šumarije.


Sve austrijske državne lugarnice jesu
internati sa razmjerno malim ograničenim
brojem pitomaca. Obično se više od 15 pitomaca ne
prima. Svi ti pitomci smješćeni sU u samoj lugarnici, u kojoj
imadu i podpunu obskrbu. Obskrba je jednostavna, kudne
poslove obavljaju pitomci sami. Na kućni zapt neposredno
pazi jedan nadlugar, koji u lugarnici stanuje.


Pitomci ovakovih lugarnica jesu gotovo bez iznimke sami
stipendiste. Od 15 pitomačkih mjesta desetorica uživaju državne
stipendije u iznosu od 200—250 for. na godinu, dočim je
ostalih 5 mjesta ostavljeno za one, koji se možda žele na vlastiti
trošak ili na trošak kojega privatnog šumoposjednika za
lugara izobraziti.


Da se pitomci što bolje priviknu na svoj budući položaj
i zvanje i s tim skopčani razmjerno maleni dohodak, stoga im
već sam stan, odielo i hrana mora biti što jednostavnija. Menaža,
kao i ostale unutarnje uredbe jesu na vojničku udešene.


Kada se pitomci više dana zadržavaju u šumi, imade si
svaki sam sve ono ponesti, što treba i priredjivati si jednostavno jelo
onako, kao što to čine šumski radnici ili vojnici. Toga radi
daje im se zimi prilika, da to u kuhinji lugarnice nauče.


Glede austrijskih državnih lugarnica može se reći, da se
mnogo pazi na dobro vladanje pitomaca, navlastito marljivost,
poslušnost i što veću jednostavnost.


Prem se na praktičnu poduku i rad najveća važnost polaže,
ipak je naukovna osnova ovih lugarnica razmjerno dosta,
dapače i previše obsežna. Predaleko bi pošli, kada bi htjeli
čitavu naukovnu osnovu priobćiti, kako je ona potanko sadržana
u programih ovih lugarnica. Nabrojiti ćemo stoga one
predmete, koji se u tih lugarnica predavaju, a to su:


1. Računstvo i geometrija. Ova potonja dosta obsežna, jer ,
se i od praktičnog mjerstva ili geodezije dosta uzimlje.
2. Mjerenje i kubiciranje drva, drugih tjelesa i čitavih
sastojina. ^