DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 92 —


3. Vježbe u pisanju i pismenih sastavcih.
4. Risanje omanjih šumskih nacrta i opisivanje istih rondpismom,
pak risanje prostoručno i graditeljsko.
5. Prirodopis, i to: šumska botanika, zoologija i entomologija.
Nešto 0 ribogojstvu.
6. Glavne ustanove zakona šumskoga i drugih zakona,
koji se na šumarstvo odnose.
7. Nešto 0 izgradnji puteva, učvrsti obala i poznavanju
gradjevnog materiala.
8. Prva pomoć kod nezgoda.
Osim toga izvadjaju pitomci mnoge radnje, kao što su:
čišćenje i proredjivanje sječa, zatim izradjivanje i preuzimanje
drva. Oni obavljaju radnje u šumskih vrtovih i na sječinah,
vježbaju se u lovu i lovnom oružju i t. d.


U koliko se pitomci upućuju u skroz jednostavne
posle ili mehaničke radnje, pridjeljuju
se u malih skupi nah pojedinim lugarom ili
predradnikom na izobrazbu.


Da se pitomci u svem navedenom već za razmjerno kratko
vrieme od 11 mjeseci izobraziti mogu, mnogo doprinosi dosta
znatno predznanje, koje se od njih zahtjeva, a to je: absolvirana
gradjansk a škola, odnosno nekoliko razreda koje
druge srednje škole. Osim ovoga uvjeta glede predznanja zahtieva
se od pitomca još i to, da je navršio 17. godinu i da je tjelesno
podpunoma zdrav, da je bar jednu godinu praktično
radio kod poslova u šumarstvu ili takovih privrednih granah,
koje su u svezi sa šumarstvom.


Koncem kolovoza svake godine drži se pred povjerenstvom
javni izpit i izdaju svjedočbe onim, koji su naukovanje dovršili.
Eiedki je slučaj, da bi tko na izpitu pao, jer tko nije
marljiv, odstrani se još za trajanja naukovanja sa lugarnice.


Pošto lugarnice imadu više lokalni značaj, to ona u Gusswerku
vriedi za Štajarsku, Gornju Austriju i Korušku; ona u
Hallu za Tirol, Vorarlberg i Salzburg; ona u Bolechowu za
Galiciju i Bukovinu; a ona u Adriji za Kranjsku i Primorje.