DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 94 —


kao drugo sredstvo, kojim se unapredjuje naobrazba lugarskoga
osoblja.


Ovakovi povremeni tečajevi već su dulje vremena običajni
u Švicarskoj, gdje posebnih, lugarnica ne ima. Ti tečajevi jesu
dvovrstni: dulji i kraći. Dulji tečajevi traju 2—3 mjeseca


t. j. 8—12 nedelja. Dulji tečajevi služe za naobrazbu
pravih lugara ili nadlugara, koji šumare direktno podupiru u
njihovom službenom djelovanju; dočim su krać i tečajevi ,
koji traju samo 2-^3 nedjelje ustrojeni za one lugare, kojim
je samo čuvanje šuma povjereno, kao što su kod nas lugarski
pomoćnici.
Nuz ove tečajeve drže se još i o p e t o v n i tečajevi, koji
dakako kraće trajaju. Kod ovih tečajeva, koji se drže ili u
proljeće ili u jesen, služe kao učitelji izabrani šumarski činovnici,
njih dvojica ili trojica. I kod ovih tečajeva obavljaju se
i praktični radovi, navlastito u šumskih vrtovih.


U susjednom Vorarlberg u obdržavan je lugarski tečaj
prvi puta g. 1877. i to u Bregenzu uz podporu države. Od
toga vremena drži se svake godine u proljeće i to mjeseca ožujka,
travnja i svibnja tečaj za lugare, poput onih duljih tečajeva u
Švicarskoj, sa trajanjem od 2V2 mjeseca. S tečajem u Bregenzu
upravlja već više godina g. Apfelbeck , c, kr. šumarski nadpovjerenik;
isti je bio tako dobar, te nam je već prije više vremena
dao potanje ubavjesti 0 tom tečaju, iz kojeg izvještaja
razabiremo, da je uspjeh tog tečaja vrlo povoljan.


Ovaj tečaj, kojega je pravo ime «Waldwachtercurs», ima
glavnu svrhu uzgojiti valjane obćinsk e lugare, a uždržaje ga
zemaljski odbor. Polaznikom tečaja osjegura zemaljski odbor
stan, ogriev i razsvjetu za vrieme trajanja tečaja, a osim toga
daje pojedinim polaznikom podporu u iznosu od 25—30 for.


Glede predznanja jedino se od polaznika tečaja zahtjeva,
da je´uspjehom svršio pučku školu.


Kao što je na lugarnicah broj pitomaca ograničen, tako
je on ograničen i kod ovih tečajeva. U Švicarskoj obično
15—20, a tako je kod tečaja u Bregenzu.