DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 95 —


Spomenut ćemo u glavnom predmete, koje naučna, osnova
ovoga tečaja sadržaje, a ti jesu:


1. Matematika.
a) Aritmetika i to najjednostavnije zasade iste.
b) Geometrija i stereometrija.
c) Mjerenje dužina i površina u naravi, pak mjerenje visina.
2. Bilinstvo.
3. Poznavanje tla i njegovih svojstava,
4. Sadjenje i gojenje šuma dosta potanko.
6. Čuvanje šuma i to:


a) oštete šuma po bezustrojnoj naravi,


b) oštete šuma po životinjstvu (četveronožne životinje,
ptice i zareznici).


Zajedno sa čuvanjem uzimlju se i glavne ustanove šum.
zakona i drugih naredaba, izdanih u zaštitu šuma, poimence
ustanove šumskoga reda za Vorarlberžku od god. 1839.


6. Uporaba šuma i tehnologija. Od ovoga uzima se samo
ono, što je za Voralberžku od važnosti.
7. Pismeni sastavci.
U ovih tečajevih obuka je više teoretska, jer taj tečaj
i onako polaze oni obdinski podlugari, koji su već više vremena
praktički službovali, pak im je više teorija potrebna, n.ego li
praksa, da se mogu uspješno pripraviti za propisani niži šum.
državni izpit za lugarsko osoblje.


Važnost povremenih tečajeva poznata je danas u svih
gospodarskih granah, a svakako je moći tim načinom polučiti
razmjerno liepih rezultata i u šumarstvu, što nam pokazuju
tečajevi u Švicarskoj i u Vorarlbergu, a zadovoljni su bili i
sa uspjehom prvog lugarskog tečaja, obdržavanog g. 1896. u
kraljevini Srbiji, o kojem je bilo već u «Sum. listu» govora,
jer je svojedobno našu publiku ubavjestio o lugarskom tečaju
i uspjehu toga tečaja g. M. Obradović, kr. srbski okružni šumar.


Gledom na šumarske i ine obće prilike, navlastito uzev
u obzir dosadanje popriečno znanje i položaj naših lugara,
mogli bi za naše odnošaje zagovarati koli ustrojstvo skroz jedno