DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 140 —


Popriečno tvorivo po lirastu ocienjcno je ovdje na 4"23 iii.
Od toga je odpadala na trupce jedna četvrtina, ostalo je gradja
za ciepanje.


U investic. sječinama odpađa na trupce 0´27 dielova od
ukupne tvorivne masse.


Neprečav a je u obsegu starih hrastovih lugova u P.
varadinskoj imov. obdini jedna od najboljih, upravo druga po
vrstnodi hrastova. Ali ja ne du njom računati, jer P. varadinske
šume u obde ne imaju tai´covog «svjetskog glasa», kao
one brodske imov. obdine, državne i investicionalne. Ja sam
ovdje iznio odnošaje hrastova u Neprečavi poglavito radi toga,
da uzmogu kalkulirati njihovim dimenzijama, a to prosto s toga,
što mi te dimenzije manjkaju kod brodskih, investicionalnih i
državnih hrastova.


P. varadinska Neprečava ne može po svojoj kakvodi biti
predstavnica onih susjednih triju kategorija šuma i zato du kao
takovu uzeti investicionalne, te u tome pogledu računati pomodu
ovih, odnosno pomoću popriečnog hrasta od onih 19215,
što su ove jeseni prodati.
Ove hrastove uzimam naročito s toga, što se iz oglasa
zna, koliko su ovi hrastovi imali drva za trupce, dočim se to
ne može razabrati ni kod državnih, ni kod brodskih hrastova.
A osim toga držim, da su ovi hrastovi ipak mnogo sličniji i
po uzrastu i po svojoj kakvoći državnim i brodskim, no što su
onim u P. varadinskoj Neprečavi.


No kako se iz dotičnoga oglasa ne da razabrati, koliko
su hrastovi u ovogodišnjim investic onalnim sječinama debeli u
prsnoj visini, to demo predpostaviti, da nisu ni tanji ni deblji,
nego što su oni u P. varad. Neprečavi, dakle da im je prsni
promjer 84 cm.


Da, uzeti demo još i to, da totalna visina hrastova iznosi
popriečno 28 m. i kod invest. hrastova, kao što je to u Neprečavi.


S ovom predpostavkom na hartiji i u pameti možemo
dalje računati.