DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 143 —


c) u Kučičnoj 1322 hrasta, sa prs. promjerom od 95 cm.
i dužinom teliii. debla od 5 m.
d) u Smogvi 605 hrastova, sa prs. promjerom od 88 cm.
i tehn. deblom od 7 m.


Ako još dodam, da je od ukupnog tvoriva u Županji
uzeto V(j na trupce, u Varadinu isto toliko, u Kučičnoj Vs , a
u Smogoi VT, onda držim, da sam dosta jasno obilježio ovu
procjenu.


A ako kažem, da i kod ovih hrastova ostaje, uzeto jedno
na drugo, vršika od 17 do 18 m., koja je uzeta prosto za
ogrievno drvo, a samo 6 do 7 m. da je uzeto za tehn. drvo,
držim, da je dovoljno dokazano — onome, tko poznaje rečene
šume — da procjena u materijalu nije ni ovdje pretjerana,
kao što nije ni .ona kod brodske imovne obćine, države i investicionalne
zaklade.


No da vidimo, da nije ovaj materijal preskupo obračunjen
u novcu.
U ove 4 sječine procjenjeni su hrastovi, zajedno uzeto, na
7544 m^ ciepljene gradje i 1244 m^ trupaca, a gorivo na


13.791
m^
Ukupno drvo za tvorivo — ciepka gradja i trupci —
obračunati su na 90367 for., a gorivo na 6895 for.
Prama
tomu ocienjen je jedan kub. metar tvorivnog dr90367


veta na
-„^. . r—-. ^.. = 10-27 for,, gorivo po 50 nč. po


kub. metru.


To je prvobitna procjena ; poslije prve neuspješne dražbe
obaljene su ove ciene za 15 %, te su one spale na 8 73 for.,
dotično 43 nč. (gorivo).


Ni ovo sniženje ciene ne pomaže. I opet ostadoše upitni
hrastovi neprodati.


Investicionalna zaklada prodala je 26. listopada 19215 hrastova,
ocienjenih na 73250 m´ tvoriva i 28107 jasenovih,
briestovih i grabovih stabala, procienjenih na 46292 m^ goriva,
za 1,260.337 for. Kad se od ove svote odbije vriednost bielih