DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 144 —


drva, koja iznosi (računajuć 1 m´ po 1 for.) 46-292 for., to
ostaje kao čisti utržak za hrastovo tvorivo 1,214.045 for., te
odpada na 1 m^ tvoriva 16.57 for.


U državnim šumama prodato je 14, listopada 11.737 hrastova,
procienjenih na 45874 m´ tvoriva i 9555 jasenovih,
briestovih, grabovih stabala, procienjenih na 717 ni^ tvoriva i
19984 m´ goriva. Sve ovo ujedno prodato je za 689.429 for.
Računajuć kub. met. bielih drva po I for., ostaje na hrastovinu
669.445 for., te prema tome odpada na 1 m^ hrastovog
tvoriva 14-60 for.


Kod brodske imovne obćine prodato je 15. studenog o. g.


13.001 hrast, što je ocienjeno na 56.806 m´´ tvorivne drvne gromade
i prodato po 14"50 for. po kub. metru.
kodHrastovo gorivo ne bijaše ni ovdje, kao što ne
investicionalne zaklade, ni kod države predmet
bješe ni
prodaje.
kodKub. metar hrastovog tvoriva prodat je dakle
investicionalne zaklade, gotovo podjednako u
najskuplje
držav. šu


mama i onima brodske imovne obćine.


Popriečnina od trijuh ovih ciena može se uzeti na 15´40 for.
po kub. met. tvorivnog drveta.


U P. varadinskoj Neprečavi dne 6, prosinca o. g, prodata
su 1484 hrasta i 113 stabala, koje briestova, koje jasenova za


62.266 for.
Kad od ove svote odbijemo 741 for. kao vriednost bielih
drva, tada odpada na hrastove 61.525 for.; odbiv nadalje od
toga vriednost goriva, što je ocienjena il hrastovim vršikama
na svotu od 2942 for. — onda preostaje kao utržak za tvorivo
(4717 m´ ciep. gradje i 1572 m´´ trupaca) svota od 59324 for.


. 1. , . 59324
Prema tome postignuto je ovdje za 1 m tvoriva r^^^a—"^
9-43 for.


Predpostaviv, da su sve, na cienu drva utičuće, činjenice
ovdje jednake s onima u državnim, investicionalnim i brodskim
šumama, onda bi se po ovim cienama dala kvalificirati razlika