DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 145 u
vrstnoći naših i onih tamo hrastova. Vrstnoda bi tu stojahi
prosto, kao što se odnose medjusobno ciene*.
Prema tome stajala bi vrstnoća ponajuglednijih hrastova


P. varad. imovne obcine prema onima osrednjima kod njenih
susjedkinja kao : 943 : 15´40 ili 0-61 : 1, a to de reći, da 61 m´
tvoriva iz šuma naših susjeda vriedi toliko, koliko 100 m´ iz
P. varad Neprečave.
A kad se uporedi ciena tvoriva od hrastova u Smogvi,
Varadinu, Županji i Kučičnoj, koja iznosi 8´73 for. po kub.
met., onda će se iz tog uporedjenja deducirati još slabija vrstnoća,
jer tu stoji ova prema onoj kod spomenutih susjednih
šuma kao 8´73 : 15´40 ili kao 0´50 : 1, što hoće da kaže, da
100 m^ tvoriva u ovim šumama vriedi toliko, koliko vriede
50 m´ u šumama bivše brodske pukovnije. No još ne smijemo
ni to tvrditi, jer evo i uz tu cienu ostadoše hrastovi u spomenutim
šumama P. varad. imovne obćine ne prodati.


Tko poznaje sve ove šume — državne, investicionalne,
brodske pa i petrovaradinske — taj može iz ovoga, što je
dovde izneseno, izvoditi i druge konsekvencije, a ja, koji tačnije
samo P. varadinske šume poznajem, moram se ovdje zaustaviti.


Tohko još mogu reći, da bi se hrastovi u šumama P. varad.
imov. obćine morali ocienjivati drugim cienama i to vazda obzirom
na one, koje se uzimaju kod njezinih susjedkinja, jer bez
toga će ona težko prodavati svoje hrastove. No i opet čini mi
se, da bi bilo suviše, kad bi ova imovna obćina svoje ciene
za 50—60´´/o oborila, kao što to rezultira iz napried izvedenih
računa.


Ako bi i nadalje pridržali dosadanje ciene, onda bi se moralo
tehničko drvo strožije ocienjivati, t. j . uzimati za takovo
samo ono, koje je po vrstnoći jednako s onim u šumama naših
susjeda, a to ne bi bilo šumarski.


* Taj bi zaključak bio u onom slučaju valjan, kada bi tehnička drvna gromada
i ovdje i ondje izvan svake dvojbe točao ustanovljena bila, t. j . kada bi na
dražbi prodana tehn. drvna gromada podpuno odgovarala onoj, koja se u istinu izrabi.
Uredn.