DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 4. u ZAGREBU, 1. travnja 1898. God.XXII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´A stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 7o novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina,


Nješto 0 katastru pravoužitnika kod imovnih
obćina.


Sa svih se strana pritužuju članovi imovnih obdina na
malu pripadnost gorivih drva, koja im se godimice doznačuje
prema katastru, pak sam naumio ovo par redaka napisati, kako
bi se bar donjekle dalo pomoći tim tegobam i molbam i potražiti
prije svega razloge istim.


Da mi to omogućeno bude, moram ponajprije u kratko
ocrtati, kako je ustanovljen broj krajiških obitelji, a s njima i
broj selišta.


Po §. 3. naputka A) od g. 1881. dale su grunt. oblasti
gosp. uredom izkaze svih krajiških obitelji, navedenih u toč.
a), b), c) toga paragrafa, na temelju kojih je proveden postupak,
sadržan u §. 4. istoga naputka.


Po tom je uporabom §. 7. ustanovljen broj selišta, a medjutim
gosp. osnovom ustanovljeni etat goriva u razmjerju cieloga,
tri četvrtine, dvie četvrtine i jedne četvrtine selišta razdieljen
tako, da je primjerice na cielo selište odpalo 16 m´, na
´Vi selišta 12 m;´, na 7^ selišta 10 m´´ i na V4 selišta 9 m´ gorivih
drva.


To je sve liepo uđešeno, pak imade ljudi, koji će uztvrditi,
da je ova pripadnost na gorivu i razmjerna, uzevši u
obzir okolnost, da izira toga prosto stoji pravoužitnikom dva
ustanovljena dana u tjednu sakupljati u otvorenih šumali su