DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 163 —


Kot. oblast presudila je okrivljenika prema spomeuutom zahtjevu
imovne obćine, nu okrivljeni se prizvao na žup. oblast, koja je prvomolbenu
osudu tamo preinačila, da se odšteta ne po §. 3. t. 2;´a pr. D.
š. z., već po §. 3. t. l/a pr. D. š. z. obračunati imade, da dakle ukupna


odšteta iznaša 11 for. i da, prema dražbom polučenom utržku za zaplienjeno
drvo, okrivljeni imade još samo 10 nč imovnoj obdini platiti.


S ovom riešitbom nije se imovna obćina zadovoljila, te prizvala
na visoku vladu, koja je u tome odpisala, da potvrđjuje prvu presudu
glede krivnje, a glede odštete preinačuje i sudi, da okrivljeni nije dužan
nikakve odštete platiti, i to iz ovih razloga:


»Počinjeni šumski kvar posve je dobro sa 11 for. obračunau, pošto
je samo jedan hrast posječen i to šupalj, koji sbog toga ne spada u
rastiva stabla».


«U smislu §. 11. priloga D. k šum. zakonu može se za ukradeni
šumski proizvod, za slučaj, ako se isti vlastniku šume kojim mu drago
načinom povrati, tražiti samo ona naknada, koja se platit ima izvan
dotičnog jednostavnog iznoska».


«U nazočnom slučaja vraćen je vlastniku šume nepovlastno prisvojeni
šumski proizvod zaplienom istog, a pošto povišenog iznoska u
ovom slučaju neima, to okrivljeni nije dužan ništa naknaditi*. J. V.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


šumski zakoni s provadjajućimi propisi i savezni mi zakoni i naredbami,
valjani za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. Za praktičnu porabu
uredio F. Z. Kesterčanek. Oiena 1 for. 20 nč. Naklada i tisak


G. Neuberga u Križevcih.
Nakon deset godina izdaje g. prof. Kesterčanek po drugi puta
Šumske zakone sa naredbami, propisi i t. d., koji se na šumsko gospodarstvo
protežu. U ovoj knjizi uvršteni su osim obćega šumskoga zakona
od god. 1852. još sliedeći novi zakoni, i to:


1. Zakon o uredjenjn šumarsko-tehničke škole kod političke uprave
u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, od 22. siečuja 1894. sa provedbenom
naredbom.
2. Zakon o uredjeuju stručne uprave i šumskoga gospodarenja u
šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom, od 26 ožujka 1891.
3. Zakou 0 uredjenju plemenite obćine turopoljske, od 1. svibnja
1895. sa provedbenom naredbom.
4. Zakoii 0 uredjenju zemljištnih zajednica, od 25. travnja 1894.
sa provedbenom naredbom.