DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 164 —
5. Zakon o uredjenju bujica (vododerina) od 22. listopada 1895.
6. Zakon o promicanju gospodarstva u kraljevinah Hrvatskoj i
Slavoniji od 13. ožujka 1897.
Iz prijašnjega izdanja preneseni su u novo: zakon i o uprav i
šum a imovni h obćin a područja bivše hrvatsko-slavonske vojne krajine
od 8. lipnja 1871., 15. lipnja 1873., 20. srpnja 1875. i 11. srpnja
1881 , nu pojedini §-i popunjeni su sa razjasnjujućim naredbama i
načelnim riešitbama, koje su naknadno izašle. To isto valja i za pojedine
§-e obćeg šumarskog zakona.


Nova je takodjer naredba u pogledu izpita kandidata za
lugarsku, odnosno šumsko-tehničku pomoćnu službu od 2. ožujka 1897.


Iz starog izdanja izostali su oni zakoni i naredbe, koje su izvan
krieposti postale, kao n. pr. zakon o lovu, naredbe o upravi i gospodarenju
šuma urbarnih imovnih obćina i t. d.


Mislim, da se ne mora istom izticati, da su ovakove priručne knjige, u
kojima su pribrani svi u krieposti stojeći zakoni pojedinih struka, svakomu
upravnomu činovniku, u ovom slučaju šumaru od prieke potrebe,
ponajpače, kada su objašnjeni i nadopunjeni sa naredbami i riešenji,
koja i mladjemu i starijemu činovniku uredovanje olahkoćuje. U tom
upravo sastoji se zasluga prof. Kesterčauka, da si je dao truda te svekolike
te naredbe i propise pobrao i na pravo ih mjesto uvrstio. Jedino
žalim, što nije izpravio hrvatski tekst, odnosno jezik obćeg šumskog
zakona, koji je mjestimice skoro nerazumljiv, tako n. pr. § 9. glasi :
«Šume, koje su otegoćen e pravom drvarenja imadu se ne samo uzdržavati,
nego i neprestano nastojavati primjerenim načinom*.


Potreba ove sbirke, koju je Neubergova knjižara u liepom ruhu
izdala, jeste za svakoga šumara tako očevidna, da ju ne moramo istom
preporučivati. J. K.


Sa drvarskog tržišta.


Množina u kampagni god. 1897.8. izrađjene francezke dužice.


Proizvoditelj : Zemlja: Broj komada:
Morpurgo et Parente in Lig. Bosna 15,000 000
Leopold Kern Bosna 5,000.000
Franjo Gamiršek Slavonija 1.400.000
Berger i Hartl Slavonija 1,200.000
Societe d´ importation de chene Slavonija 750.000
Savo Milić i sinovi Bosna 800.000
Kern i Blasich Slavonija 700.000