DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 168 —


1. Iz šume urb. zajednice Vrbovsko „Jelenski jarak».
a) 75 bukovih i 5 jelovih stabala sa 5"25 m^ jelovog i 54´67 m´
bukovog drva.
b) 75 bukovih i ´6 jelova stabla sa 54 75 m^ bukovog i 4 78 m´
jelovog drva uz izkličnu cienu od 3 for. 60 nč. za m^ jelovine i 3 for.
za m^ bukovine.


II. Iz šume urb. zajednice Vrbovsko-GIuhe drage.
a) 22 stabla sa 50 81 m^ jelovog i 64 stabla sa 4474 m^ bukovog
i 14 stabala javorovog sa 15"37 m^ tehnički sposobnog drva.
b) 30 stabla sa 5601 m´ jelovog, 64 stabla sa 47´62 m^ bukovog,
4 stabla sa 8-36 m^ javorovog i 2 stabla sa 189 m" brestovog tehnički
sposobnog drva.


c) 33 stabla sa 51´74 m^ jelovog, 60 stabla sa 41*94 m^ bukovog
i 7 stabla sa 6"53 m^ javorovog tehnički sposobnog drva.
d) 21 stablo sa 3920 m^ jelovog, 71 stablo sa 55´17 m´ bukovog
i osam stabala sa 1010 m^ javorovog tehnički sposobnog drva.
e) 49 stabala sa 82"68 ra´ jelovog, 45 stabla sa 23´08 m^ i 6 stabala
sa 6"98 m^ javorovog tehnički sposobnog drva.


f) 48 stabala sa 76´56 m´ jelovog, 50 stabala sa 39´60 m^ bukovog,
1 stablo sa 0´94 m´ javorovog i 1 stablo sa 0"47 m^ brestovog tehnički
sposobnog drva; sve uz izkličnu cienu od 3 for. 40 nč. za jelovo, 2 for.
80 nč. za bukovo i 3 for. 60 nč. za brestovo i javorovo drvo po kub. metru.


Jelenski jarak ođaljen je 5, a Gluhe drage 12 kim. od željezničke
stanice Vrbovsko.


Dražbeui uvjeti: 1. Dražba obavlja se na pojedine skupine
ustmeno, kumulativne ponude, nađmašujude rezultat sbroja svih pojedinih
ponuda, imadu prednost.


2. Ponude glase na 1 kub. metar sirovine.
3. Obračun sliedi na temelju naknadne premjerbe izradjenog
tehnički sposobnog drvlja.
Pobliži uvjeti mogu se uviditi kod kr. kot-rske oblasti i kod obć.
poglavarstva u Vrbovskom za vrieme uredovnih satova.


Kr. kotarska oblast.


u Vrbovskom, 6. ožujka 1898.


Bosanac,


kr. kotarski pieđstojnik.


Liredjuje Josip Kozarac, kr. drž. nađšumar u Vinkoveih. Tisak C. Albrechta (Jos.Wittasek).