DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 134 —


liarke, kopati i krutati panj´eve, što potonje izvan više izkazane


kompetencije iz šume imovne obćine vadi.


I ja bi se priključio toj tvrdnji, da u stvari nije nješto


drugo, što tu tvrdnju razoruje.


Zakonodavac zakona od 11. srpnja 1881. i sastavitelj na


putka A) k tomu zakonu imao je pred očima stanje krajiških


obitelji prema onomu od god. 1873., kad je izišao zakon od


15. lipnja 1873., koji se samo gorenavedenim naputkom A) u
pogledu provedbe §. 4. zakona od 8. lipnja 1871. o odkupu
šumskih služnosti nadopunjuje, te način i mjeru zajedničkoga
uživanja šuma uredjuje.
Ovu nam tvrdnju podkriepljuju §. 14. i 15. naputka A, u
kojima se govori o dioba posjeda i kako se takove evidentirati
imadu.


Daje inđi naputak A. postojao g. 1873., naš bi račun
bio posve drugačije ispao, nego li je to moguće bilo 10 a i
više godina kasnije; a zašto, za to, jer su godine 1873. malo
ne sve krajiške obitelji bile još zadruge, kojih je primjerice
danas, recimo, kod jedne imovne obćine 12000, a tada ih je
bilo jedva 3000. Ako se etat od 60000 m´ gor. jedne imovne
obćine dieli na 3000 cielih selišta, dodje na jedno 20 m´´ ili
26´60 prost, metara, dakle okruglo 8 beč. hvati, koje bi danas
u okviru §. 15. lahko bilo razdieliti i na tri i četiri diela, jer
bi još svaki dio dobio 2—3 hvata drva.


Nu pošto je kataster sastavljen kod većine imovnih obćina
tekar davno poslie g. 1881., kod moje imovne obćine dapače
tek g. 1889./90., to se je etat od 60000 m^ imao u razmjerju
selišta dieliti na 12000 obitelji prema pronadjenoj potrebi goriva,
pak je odpalo na cielo selište pripadnost od 10 m^ na
´74 selišta pripadnost od 8, na ´7^ selišta 7, a na ´A selišta
6 m"´.


Jer se pako dnevice i ovako ustanovljene obitelji diele i
komadaju, nastaje pitanje, kako će izaći sa pripadnošću goriva
četirijuh obitelji iz cielog selišta, od kojih svaku danas po §. 15.
naputka A. od god. 1881. dopadne \i prava cielog selišta.