DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 40     <-- 40 -->        PDF

OglaSp


Od strane kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja
se ovim do sveobćega znanja, da ce se u smislu ovovladne normativne
naredbe od 18. listopada 1886. broj 33094. i naredbe od 21. svibnja 1890.
br. 12782. držaTni izpit za samostalno Tođjenje šumskog gospodarenja
u proljetnom roku 1898. obđržavati dn e 12. i sliedeći h
dan a mjeseca travnja 1898.


Odnosne u smislu citirane normativne naredbe pod brojem 33094.
ex 1886. sastavljene i propisno biljegovane molbenice imadu se neposredno
upraviti na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gospodina
Roberta Fischbacha, kr. zemalj. šumar, nadzornika 1. razreda u Zagrebu
najkasnije do 20, ožujka 1898.


U Zagrebu, dne 21. veljače 1898.


Kr. hrv.-slav.-đalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
posloTe.