DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 136 —


razdieljena, pa sam došao do resultata, da bi se takova pripadnost
dala u velikom razdieliti, ter bi ostajući dio na starom
broju vukao i nadalje cielu svoju dosadanju kompetenciju, a
izlazeći dielovi pripadnost u jednakom razmjeru nestalih selišta.


Pošto se pako izkazi kod gosp. ureda slagati moraju sa
onimi kod gruntovnice, to nastaje pitanje, tko će priobćiti
gosp. uredu nestatak selišta i na kojem će se temelju takove
provedbe izvadjati?


Tomu će se lako doskočiti i to na taj način, da šumarije
dobiju nalog od gosp. ureda, da prigodom doznake imaju
prizvati starešinu iz dotičnog sela, koji će pod pretnjom oblasti
i na temelju svoje zakletve šumaru imati priobćiti sve u selu
dogodivše se promjene.


Ove će promjene provizorno šumar u svom izkazu zabilježiti
i gosp. uredu priobćiti, a ovaj potonji imati će se uvidom
u gruntovnicu o istinitosti osvjedočiti i provedbu obaviti.


Kazumjeva se samo sobom, da bi vis. kr. zem. vlada ovakovomu
postupku, koji se protivi naputku A. od g. 1881., imala
svoju privolu dati, odnosno u tom smjeru izdati normativnu
naredbu, koli na gosp. ured, toli na grunt. oblasti područja
bivše vojne krajine, koje često i na pismene upite gosp. ureda
jednostavno spis vrate, odgovarajući, da to u njihov djelokrug
ne spada.


Mnogo teže našao bi lieka i pomoći onakovim pravoužitnikom,
koji su se posije zaključka pravoužitničkog katastra
razdielili od Vi selištnog posjeda.


Na Vi selištnom posjedu živi otac sa dva sina, koja se
oba ožene, ter ih otac sa nešto nekretnina darovnim ugovorom
odpravi, a oni si na dobivenom zemljištu posagrade ognjišta i
dodju k gosp. uredu sa ugovori i mole drvariju.


Gosp. ured ih mora odbiti, a odbije ih i dotični šumar,
kad dodju k njemu sa uplatom pašarije za svoje blago i žirovine
za svoje svinje, jer u izkazu pravoužitnika sadržani nisu,
ter dosljedno tomu traži od njih podpunu pristojbu za žirovinu
i pašarinu, koju plaćaju nepravoužitnici.