DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 137 —


Sada nastaje prigovaranje, pretnja, a i tužba na vladinog
povjerenika, a odavle opet očitovanje i t. d.


Zaboravio sam navesti i to, da odieljenike, pošto u izkazu
pravoužitnika sadržani nisu, tjera lugar iz šume, kada sakupljaju
suharje i kršu panjeve u dozvoljena dva dana, jer je to
dozvoljeno samo članovom.


Zbilja je nevolja za te siromake, a i pravo rekuć nepravda,
jer oni imadu po §. 3. slovo a), b) i c) naputka A. od godine
1881. osobnu a i realnu kvalifikaciju, a ipak im se po §. 14.
i 15. rečenog naputka sva prava krate i kratiti moraju, jer u
izkazu pravoužitnika ili bolje rekud u katastru evidenti
rani nisu.


Da se ovim sirotam bar donjekle pomogne, izdala je vis.
kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, na predlog gosp.
ureda moje imovne obcine naredbu broj 15199 od 31. listopada
1893., koja ima nadopunjivati ustanovu §. 15. naputka
A.:


«Odnosno na predstavku gosp. ureda N. imovne obćine od


15. prosinca 1892. broj 31., vidjenu dne 3. siečnja 1893.
br. 5. J. O., odpisuje kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,
naknadno k naredbi od 18. prosinca 1889. broj 32299.,
da s ove strane ne ima prigovora, da se prema §. 15. naputka
A. k zakonu od 11. srpnja 1881. nakon zaključka pravoužitničkog
katastra dotični odieljenici od ´U selištnog posjeda u
izkazu pravoužitničara evidentiraju na stari popisni broj V4 selištnog
posjeda, i to kao suvlastnici toga kud. broja, obzirom
na okolnost, što u smislu prednavedenog paragrafa naputka A.
dio uživanja jedne četvrtine selištnoga posjeda nije nipošto dalje
dieliv.
Obzirom dakle na goreiztaknuto, ne bi bilo pravedno, da
se takovi odieljenici smatraju kao nepravoužitnici i to s toga,
što im njihov dio uživanja od V* selištnoga posjeda, akoprom
su se odielili, na starom popisnom, odnosno pravoužitničkom
kude broju prema obstojedim propisom i nadalje rezerviran ostaje,
a biti će briga gospodarstvenog lu´eda, da razmjerje uživanja