DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 138


šumskih koristi medju odieljeniciina pravedno ustanovi. O tom
neka se gosp. ured spomenute imovne obćine točnog ravnanja
radi shodno obaviesti.


Kako se iz ove visokovladne naredbe razabire, pošla je
vis. kr. zem. vlada dalje, ter je dozvolila dapače, da se suvlastnikom
V4 selištuog posjeda i alikvotni dielovi pripadnosti na
gorivom drvu u razmjerju posjeda pravedno doznačuju, iz čega
sliedi, da se na starom broju V4 selišta moraju uz ime odie-
Ijenika pribilježiti i površine u dio mu pripalili nekretnina, da
se prema istim i pripadnost u okviru V* selišta pravedno razdieliti
uzmogne.


Pošto bi dakle ostajući dio, u našem slučaju samo otac,
cielu pripadnost goriva, 0 čem u glavnom govorimo, po naputku
i dosadanjih propisih dobivao, a sinovi ništa, to je hvaljenom
gornjom naredbom polučeno i to, da će od sada i sinovi
u razmjeru darovanog, odnosno u dio dobivenog diela nekretnina
dio pripadnosti na gorivu dobivati, ter držim, da je
to i pravo, da sinovi od svih šumskih pogodnosti posve izkljuČeni
nisu, ma da se svakomu podpuno udovoljiti ne može, jer
je svakako bolje išta, nego ništa.


Sada su podjedno šumaru razvezane ruke za takove odie-
Ijenike, jer im smije izdati paševnu i žirovnu doznačnicu, a
smije im podjedno dopustiti sabiranje ležike na opredielene
dneve, ter nisu izključeni iz šume, ma da u obilju i podpuno
takovu uživati ne mogu.


Napisao sam ove redke za to, da izazovem debatu u predmetu
katastra pravoužitnika, tom životnom i dnevnom pitanju
naših pravoužitnika, ne bi li čuo i s druge strane mnienje, ili
možda kod mene vladaju iznimni ođnošaji i nezadovoljstvo
pravoužitnika, dočim kod drugih imovnih obćinah ovdje u
kratko razpravljena pitanja ne postoje.


A kako se razno tumače ustanove naputka A. od g. 1881.,
dokazom su mnogobrojne naredbe vis. kr. zem. vlade, izdane za
ravnanje u provadjenju raznih slučajeva, pak će, smatram, biti
uputno, da si putem našeg šum. lista razpravimo još neriešena