DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 139 —


pitanja, koje će razpravice dobro doći i mjerodavnim faktorom
radi ujednostručenja postupka, ter sam voljan iznašati i u buduće
interesantne riešitbe upravnog odbora, koji u drugoj molbi
po vis. vlad. naredbi broj 28507 od 29. veljače 1892. odluke
gosp. ureda u predmetu katastra pravoužitn ka riešavati ima,
ne bi li tim načinom došli na čistac i jednoličnost u vodjenju
evidencije pravoužitnika, a da ih u pravu ne uzkratimo, a i
da ne povriedimo ustanovu §. 14. naputka A. —n.—


Još jedan osvrt na jesenašnje veleprodaje u Posavini.


Ove jeseni* prodato je u državnim šumama 11737 hrastova,
u šumama investic. fonda 19215, u brodskoj imovnoj
obćini 13001 hrast.


Popriečna količina tvorivnog drveta po hrastu iznosila je
u državnim šumama 3´90 m´, u investicionalnim 3´80, u onim
brodske imov. obćine 4-37 m^


Petrovaradinska imovna obćina izniela je na prodaju
4342 hrasta, procienjena na 15233 m^ tvoriva.


Popriečni prsni promjer ovih hrastova jest 87 cm., a popriečna
dužina tehn. debla 7´7 m., drvo za tvorivo (za ciepanje
i trupce) iznosilo je 43´7"i,„ za gorivo je dakle ostalo
19G25 m^. Pri prvoj dražbi ostala je ova ponuda bez kupca.
Pri drugoj dražbi, pošto je procjena snižena za nekih 1 o"|„,
prodat je jedan komad na ponudu, koja je iznosila 28 for.
preko snižene prociene; ostali komadi ostadoše i opet neprodati.


U ovome prodatom komadu ima 1484 hrasta, koji sa procienjeni
na 4717 m´ ciepke gradje i 1572 m´drveta za trupce,
a goriva 6918 m^ Procjenbena vriednost iznašala je 62328 for.


* Ovu razpravicu napisao sam mjeseca prosinca pr. gođiue, a u veljači poslao
uredništvu i to povodom slične razprave (u II. sv. ovoga lista t. g.) nadšumara J.
Kozarca. Njegova razprava utvrdila je mene u mojim nazorima, a ja ovom mojom
bodu da podkriepim njegove, te s toga i predajem svoju — bez ikatve izmjene — tek
sada javnosti. Pisac.