DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 176 —


Pobjeda u takovu naravnu sporu pako morala bi svakako
prije ili kasnije ipak zapasti akademijvi.


Podnašajući dakle ovime taj moj predlog vriednim članovom
družtva na razmišljanje, želim jedino, da bi mi tim
pošlo za rukom, pa bilo još i u zadnji čas — odvratiti družtvo
naše — ako baš i ne od absolutno štetnoga, a ono svakako
od po nj skroz izlišnoga, a i po stvar nekoristnoga poduzeća.


Tim rekoh svoju´— a tko zna bolje — rodilo mu polje.
F r. K e s t e r č a n e k.


Poledica i njene posljedice na Krasu.


Bukovinom obrašteni pašnjak zemaljske zajednice Hreljin
«Undečka draga» u području obćine Hreljin, sa nadmorskom
visinom 740 m., u površini oko 400 kat. rali, ležcćoj na
kraškoj podlozi drugog pojasa, koritaste je ravnice s pojedinim!
dolinami i ponikvami, a okružen goljetnim pećinama. Kao što
je rečeno obrašten je taj pašnjak bukovinom, ponješto grabrovinom
i hrastovinom, sklop mu je 0*7, a popriečna starost
četrdeset godina.


Taj pašnjak, odnosno šum. predjel oštećen je prvih dana
mjeseca prosinca prošle godine poledicom u tolikoj mjeri, da
ću stvar najzgodnije predočiti, ako kažem, da taj odsjek izgleda,
kao da je valj preko njega vueen, koji je prouzročio
kod njekih stabala lom vršika i grana, a kod njekih i samo
izkorenenje, dočim je malo ili skoro ništa neoštećeno ostalo.


Koja je vrst drva više stradala, odnosno kohko je koja
osjetljivija bila, težko je ustanoviti, nu opaziti je, da su visokije
rastuće sklopljene konifere (do 925 m.) samo prevršene,
dočim su bukve na gorskih livadah iste nadmorske visine sve
polamane, čemu će po svoj prilici uzrokom biti njihovo prosto
i nesklopljeno stanje.


Uvodno pomenuh, da se je ta elemetarna nepogoda zbila
prvih dana mjeseca prosinca, kad je u i oko samih Fužina
padala grašica uz sjevero-iztočnjak, dočim je na k moru okre