DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 176 —


Pobjeda u takovu naravnu sporu pako morala bi svakako
prije ili kasnije ipak zapasti akademijvi.


Podnašajući dakle ovime taj moj predlog vriednim članovom
družtva na razmišljanje, želim jedino, da bi mi tim
pošlo za rukom, pa bilo još i u zadnji čas — odvratiti družtvo
naše — ako baš i ne od absolutno štetnoga, a ono svakako
od po nj skroz izlišnoga, a i po stvar nekoristnoga poduzeća.


Tim rekoh svoju´— a tko zna bolje — rodilo mu polje.
F r. K e s t e r č a n e k.


Poledica i njene posljedice na Krasu.


Bukovinom obrašteni pašnjak zemaljske zajednice Hreljin
«Undečka draga» u području obćine Hreljin, sa nadmorskom
visinom 740 m., u površini oko 400 kat. rali, ležcćoj na
kraškoj podlozi drugog pojasa, koritaste je ravnice s pojedinim!
dolinami i ponikvami, a okružen goljetnim pećinama. Kao što
je rečeno obrašten je taj pašnjak bukovinom, ponješto grabrovinom
i hrastovinom, sklop mu je 0*7, a popriečna starost
četrdeset godina.


Taj pašnjak, odnosno šum. predjel oštećen je prvih dana
mjeseca prosinca prošle godine poledicom u tolikoj mjeri, da
ću stvar najzgodnije predočiti, ako kažem, da taj odsjek izgleda,
kao da je valj preko njega vueen, koji je prouzročio
kod njekih stabala lom vršika i grana, a kod njekih i samo
izkorenenje, dočim je malo ili skoro ništa neoštećeno ostalo.


Koja je vrst drva više stradala, odnosno kohko je koja
osjetljivija bila, težko je ustanoviti, nu opaziti je, da su visokije
rastuće sklopljene konifere (do 925 m.) samo prevršene,
dočim su bukve na gorskih livadah iste nadmorske visine sve
polamane, čemu će po svoj prilici uzrokom biti njihovo prosto
i nesklopljeno stanje.


Uvodno pomenuh, da se je ta elemetarna nepogoda zbila
prvih dana mjeseca prosinca, kad je u i oko samih Fužina
padala grašica uz sjevero-iztočnjak, dočim je na k moru okre
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 177 —
nutili stranah padala jaka kiša (škropac) uz oštar sjeveroiztočnjak,
koji je potrajao kroz mal ne tri" dana, što je doprinjelo,
da se je velika množina kiše na i oko stabla sabrala


tu smrznula.


Pokusnim iztraživanjem pronadjeno je, da je jedva sedam
kilograma drva obterećeno bilo sa trideset kilograma leda, kod
tankih grančica (šibica) ustanovljen je promjer leda 1—2 cm.
Grmlje i grmečci nisu se ni razpoznavali, isti su u ledu izčezli,
a vanjski oblik bijaše ledena kruglja. Stabalje, obterećeno tom
težinom, opiralo se neumoljivoj sili, koja je sve jačom bivala,
što je kiša dalje padala, te kad je stabalje preobteredeno postalo,
nastupio je lom, čije će žalostne posljedice dugo još
ostati u «Undečkoj dragi».
Tom nepogodom osujećeni su liepi snovi i namjere siromašne,
ali za ošumljenje goljetih zauzete i požrtvovne obć.
Hreljim, što više, imati će ista i žrtava doprinjeti.


Valja joj ponajprije sastojinu očistiti i odstraniti skroz
oštećena stabla, tanje di´vlje pridignuti i pod okolnostima,
a napose na goljetih, pridignuto gužvami na obližnje stabalje
povezati, dočim oštećene vrhove mladjih stabala poodrezati
u visini 4 — 5 m., a samo savito mladje drvlje podignuti
i dolnje grane ponješto okresati, dočim jače oštećeno stabalje
na panj staviti, dakako u koliko nije isto prestare.


Prigodom gornjeg opisa jedno je, što bi još spomenuti imao.


Na istom pojasu, nu za kojih 50—75 m. niže, imade
liepo uzgojenih 15 i više godina starih borovih kultura, koje
su takodjer u gore spomenuto vrieme poledicom obavite bile,
nu u istih, koliko mogoh ustanoviti, nije od crnog bora postradao
niti jedan primjerak, dočim je od bielog samo njekoliko.


s. s.
§. 60. točka 7. š. z.
Kr. državna šumarija u J. prijavila je prijavnicom svojoih
od 24. srpnja 1896. broj 152, da je J. U. iz M. G. poorao
šumsko državno zemljište u površini od 14950", pak je sta