DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 177 —
nutili stranah padala jaka kiša (škropac) uz oštar sjeveroiztočnjak,
koji je potrajao kroz mal ne tri" dana, što je doprinjelo,
da se je velika množina kiše na i oko stabla sabrala


tu smrznula.


Pokusnim iztraživanjem pronadjeno je, da je jedva sedam
kilograma drva obterećeno bilo sa trideset kilograma leda, kod
tankih grančica (šibica) ustanovljen je promjer leda 1—2 cm.
Grmlje i grmečci nisu se ni razpoznavali, isti su u ledu izčezli,
a vanjski oblik bijaše ledena kruglja. Stabalje, obterećeno tom
težinom, opiralo se neumoljivoj sili, koja je sve jačom bivala,
što je kiša dalje padala, te kad je stabalje preobteredeno postalo,
nastupio je lom, čije će žalostne posljedice dugo još
ostati u «Undečkoj dragi».
Tom nepogodom osujećeni su liepi snovi i namjere siromašne,
ali za ošumljenje goljetih zauzete i požrtvovne obć.
Hreljim, što više, imati će ista i žrtava doprinjeti.


Valja joj ponajprije sastojinu očistiti i odstraniti skroz
oštećena stabla, tanje di´vlje pridignuti i pod okolnostima,
a napose na goljetih, pridignuto gužvami na obližnje stabalje
povezati, dočim oštećene vrhove mladjih stabala poodrezati
u visini 4 — 5 m., a samo savito mladje drvlje podignuti
i dolnje grane ponješto okresati, dočim jače oštećeno stabalje
na panj staviti, dakako u koliko nije isto prestare.


Prigodom gornjeg opisa jedno je, što bi još spomenuti imao.


Na istom pojasu, nu za kojih 50—75 m. niže, imade
liepo uzgojenih 15 i više godina starih borovih kultura, koje
su takodjer u gore spomenuto vrieme poledicom obavite bile,
nu u istih, koliko mogoh ustanoviti, nije od crnog bora postradao
niti jedan primjerak, dočim je od bielog samo njekoliko.


s. s.
§. 60. točka 7. š. z.
Kr. državna šumarija u J. prijavila je prijavnicom svojoih
od 24. srpnja 1896. broj 152, da je J. U. iz M. G. poorao
šumsko državno zemljište u površini od 14950", pak je sta