DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 179 —


J^IJi|J)i´li!JPM!iPW|IPPWIWP


koli krivuje toli kazne te dužnosti naknade navodne štetepostupovnog troška posve odriešititi.


Okrivljenik bo u obranu svoju navadja, da je upitno
zemljište u zakupu imao. Usljed odredjenili izvidjenja vrhu
istinitosti ove okolnosti izpostavilo se je, da je tomu zaista
tako. Ovo priznaje i sama kr. šumarija u J., veleć, da je
okrivljenik upitno zemljište u zakupu imao do konca rujna
1895., a da mu je prinadležalo po §. 16. zakupnog ugovora
koncem rujna zakupni predmet bez svakog odkaza predati
natrag zakupniku.


Time dokazano je prije svega, da o šteti kao ^šumskoj
štetim govora biti ne može, jer upitno zemljište nije bilo šumskom
kulturom zagajeno, vee je usuprot dozvolom vlastnika poorano
bilo, — nije dakle ni prikladnog objekta bilo. Ako je dakle
zakupnik, premda mu je proteklo zakupno vrieme, upitno
zemljište ipak i opet poorao i posijao — premda ga je morao
koncem rujna 1895. zakupniku natrag predati, — to je u tome
slučaju pritužitelju valjalo zapodjenuti pred nadležnim kr. kot.
sudom propisani postupak u uporabnim predmetima, a glede
štete, koju je eventualno kadar dokazati, da ju je pretrpio
oranjem i sijanjem, premda je zakupno vrieme jur proteklo,
kao i time, što mu je u zakup dani objekt kasnije, nego što
je ugovoreno, predan, može zahtjev pred redovitim gradjanskim
sudcem staviti.


S obzirom na iztaknuto, a ponajpače na to, što upitno
zemljište sada de fakto nije ništa drugo nego puka oranica,
koja nikakovom šumskom kulturom zagajena nije, pak što se
ovo zemljište, uzevši strogo, ne može više smatrati šumskim
tlom, bud mu je kultura (u oranicu) promienjena — ne može
absolutno o kakovoj šumskoj šteti govora biti, niti se prema
tomu za prosudjenje ovoga predmeta mogu uporabiti odnosne
ustanove šumskoga zakona, već je ovaj slučaj čisto privatno
pravne naravi.


Buduć da prema tomu okrivljenik nije počinio nikakav
prekršaj, predvidjen u šumskom zakonu, pa buduć da se iraade