DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 180 —


čin samo tako kvalificirati, kao što je napred učinjeno, stoga
se okrivljenik ne može presuditi radi šumskoga prekršaja, vee
je valjalo prvostepenu presudu u cielosti ukinuti, ter okrivljenika
bezuvjetno koli krivnje toli kazne odriešiti.


Protiv ove drugomolbene riesitbe uložila je kr. šumarija
u J. pravodobno utok na vis. kr. zem. vladu, navadjajuć
medju ostalim doslovce kako sliedi:


«Ieta drugomolbena oblast napominje u svojoj riešitbi, da
0 šteti kao «šumskoj šteti» govora biti ne može. Po §. 60.
spadaju pod šumski kvar te prama tomu, i pod nadležnost
političkih oblastih ne samo šumske kulture, nego i panjevi,
drač, mahovina, zemlja, turfa, kamenje, šumska trava, a po
točki 7. istoga §. 60. i ino upotrebljivanje zemljišta šumskog.


Na temelju ovdje napomenutog, može posve opravdano u
ovom slučaju govora biti o šumskoj šteti, tim više, pošto je
štetočinac svojim nedozvoljenim postupkom prema točki 7.
§. 60. šum. zak. i sam objekt uništio (?), pošto je svakako iza
žetve plodina do jesenskoga ili može biti proljetnoga oranja
odnosno zemljište moralo obrasti travom. U navedenoj prijavi
ne radi se o nikakovoj prijavi oštećenoga objekta niti o priznanju
prava vlastničtva, nego o samoj ošteti istoga po §. 60.
točka 7. šum. zak. Isto se zemljište smatra i po katastru i
po šumskom gospodarstvu kao sastavni dio šume, ne tvori
dakle samo za sebe nikakovu poljsko-gospodarstvenu jedinicu.
Kada bi u govoru stoječe zemljište bilo zamašnoga obsega, ili
kada sa šumom ne bi bilo u neposrednom savezu, mogla bi
se tvrdnja drugomolbene oblasti u pogledu šumskoga tla smatrati
temeljitom, nu kako stvar stoji, mora se upitni čin svakako
kao prekršaj protiv sigurnosti šumskoga vlastničtva kvalificirati
».


Predmet ovaj riešen bje konačno riešitbom vis. kr. zem.
vlade od 25. studena 1897. broj 49676, koju riešitbu ovime
u cielosti donosimo:


«Riešavajuć izvješće od 20. rujna 1897. broj 5439 u
šumsko-redarstvenom predmetu proti J. U. iz M. G., u kojem