DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 16     <-- 16 -->        PDF

182


po šumsko tlo pogubn o upotrebljivanje, što se u nazočnom
slučaju ne može reći, jer je okrivljeni isto ovako upotrebljivao
šumsko to zemljište privolom kr. šumarije već kroz dvije godine
prije. Priobčio: Dr. Ernest Spies.


Nješto 0 zagodi lugarskih prijavnica.


Pred menora na stolu leži jedna prijavnica vrhu šumske
štete, koja mi je vraćena sa tim pozivom, neka ju predam lugaru
prijavitelju sa nalogom, da, pošto je nastala zagoda, sam
podmiri odštetu, odnosno procjenbenu vriedno?t, te da se ujedno
isti lugur uputi, da može upitnog štetočinca putem redovite
pravde utužiti.


Ovu tražbinu imade lugar s toga podmiriti, jer da je on
uzrokom zagode, koja je prouzrokovana time, što nije pravoga
krivca u dotičnoj prijavnici nadao.


Kije mi ovdje da kritiki podvrgnem nadležnu razpravljajuću
oblast, već hoću da prikazem manjkavost odnosnih naredaba,
na temelju kojih se zagoda proglasiti ima.


Budi mi dozvoljeno, da u obranu uzmem lugarsko osoblje,
pak da prikazem, kako je vjerojatno, da se lugar veoma lahko
može prevariti u sastavljanju prijavnice, a i da lugar može
veoma lahko biti prevaren po štetočincu.


Ovakovi slučajevi se najčešće zbivaju, kad lugar prima
novi srez, jer okolišno pučanstvo jošte ne pozna.


Priznajem, da je velika blagodat lugaru za upoznanje kvaročinaca,
ako imade kod sebe popis okolišnog pučanstva, jer
tada može odmah kontrolirati izjavu štetočinca; nu ipak ni
tada nije izključena mogućnost, a da prevejani štetočinac ne bi
mogao lugaru opisati i nadati ime, prezime, te kuće broj upravo
onoga, koga će lugar naći u svom popisu.


Moglo bi mi se reći, da ako lugar ne vjeruje u izkaz štetočinca,
tada neka ga sliedi i progoni; nu šta će činiti
lugar tada, kada imade pred sobom u isti mah dva, tri ili