DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 183 —
više štetočinaca, — hoće li ih plieniti? To bi bilo najuputuije
i po zakonu ; ali ako se isti suprotstave, što će tim prvo učiniti,
gdjeno znaju, da im lugar ne zna pravoga imena.


U takovom slučaju ne preostaje lugaru ino, već stetočincu
povjerovati sa tom zezervom, da se prije, nego li proti njemu
prijavu podnese, osobno osvjedoči kod njegove kuće, da li je
to onaj isti, koji mu se je na činu štete izkazao.


Nu i tu nije izključena mogućnost, da opet ne bi mogao
lugar biti prevaren; evo tomu primjera, na kojem se i temelji
prije rečena zagoda.


Lugar zateče na činu momka od 17 godina, upita ga za
ime i prezime, kuće broj, te boravište.


Momak se izkaže, da mu je ime Mate N., lugar ga odmah
upita, da li je sin starog Mate, koga lugar dobro pozna, ovaj
mu to potvrdi. Njekoliko dana kašnje prolazio je lugar selom,
te se svrati u kuću dobro poznatog mu Mate N., a jer nikoga
drugog nije bilo kod kuće, do tog istog momka, to je lugar
bio uvjeren, da ga Mate nije prevario.


Uslied toga sastavi proti njemu prijavnicu, koju je nakon
20 dana predao šumariji na dalnje uredovanje.


Taj čin se je dogodio godine 1895. mjeseca rujna.


Koncem godine 1897. izdala je pako kr. kot. oblast riešitbu,
da je zagoda nastupila, jer nije pravi krivac bio a prijavnici
nadan.


Sad nastaje pitanje, da li je zagodi kriv lUgar.


Lugar je prijavnicu podnio na uredovanje nakon 20 dana,


t. j . u propisnom razdoblju, a zakonita zagoda nastaje nakon
šest mjeseci.
Lugar nije nikad bio pozvan na razpravu, a niti je dobio
prijavnicu u zakonitom vremenu na izpravak.
Moje nemjerodavno mnienje jest, da lugar nije krivac toj
zagodi, i to upravo s toga, što nije bio pozvan na suočenje sa
strankom, odnosno na samu razpravu, gdje bi se odmah pogrieška
izpraviti mogla, a niti je bio ikada pismeno pozvan,
da izpravi prijavu.