DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 186 —


pojavljuje se manje suhobrčnosti, jer ovdje stabla još jako


rastu u visinu, te jaka atraktivna sila prieči, da na samom


deblu izbijaju mladice (Wasserreiser). No na slabom tlu i u


čistim hrastovim sastojinama spomenute starosti, ako su se


prerano same od sebe proriedile, pojavljuje se više puta na


debln tako ekeesivno izbijanje mladica, da nastupi ili suhobrč


nost, ili se assimilacijom snaga krošnje oslabi.


Ove se neprilike izbjegnu, ako je sa hrastom pomješana


bukva, jer ova spriečava izbijanje mladica na hrastu. I pod


rast bukov, ako je dovoljno izrastao, prieči izbijanje mladica


na hrastovom deblu, uz to je koristan još i za tlo — nu dje


luje štetno na hrast, čim je toliko narastao, da mu grane


dopiru u krošnju hrasta.


Na sličan način, ako i u manjoj mjeri, djeluje bor i
breza, ako se sa hrastom pomješa. U obće, na mrazu izvrgnutim
mjestima i na slabom tlu, gdje bukva ne može dobro
uspievati, mora se na svaki način sa hrastom pomješati bor
kao pomoćna vrst. Po iskustvima pisca često je mješavina
bora sa hrastom (hrast se u prugama sije, a medju prugama
posade se na gusto borove biljke, ili se hrast posije pod zakriljem
bora) jedino sredstvo, da se hrastova sastojina povoljno
uzgoji.


Razne druge theorije, kako nastaje suhobrčnost, ako se
hrastova sastojina nenadano jako proriedi, moraju ustuknuti
pred praktičnim iskustvom. Suhobrčnost se pojavljuje posije
jake proriede i na sasvim zaštićenim mjestima, u obće i
ondje gdje ne može biti govora o promjeni stojbinskih odnošaja.


Pisac na protiv tvrdi na temelju svojih opažanja, da suhobrčnosti
ne može nikako biti, ako se je sastojina polagano i
umjereoo proriedjivala.


Pošto se pisac ovim predmetom već više puta bavio, ne
bi ga bio ovdje ponovno spominjao, da se i u novije vrieme
još ne . uzimlje suhobrčnost kao neizbježiva posljedica ostavljanja
stabala (Ueberhaltwirtschaft).


U povoljnom slučaju prestaje suhobrčnost, čim se je žilje
u dovoljnoj mjeri razvilo. U opće zadaća je šumara tako nje