DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 195 —
jednom jedinom sječom, dakle samo jednim urodom podpuno
podmlade. Oplodnu sječu treba čim jače provesti, a sjemenjače
čim skorije ukloniti. Pisac ne preporučuje generaliziranje ovakovog
postupka ; na pr. na svježem jurskom vapnenastom tlu,
gdje trava jako preotima mah, došlo bi se gornjim načinom do
vrlo žalostnih posliedica. Osim što bi trava mladi bukovi podmladak
gušila, načinili bi pozni mrazovi još znatniju štetu. Pod
povoljnim okolnostima mogli bi se doduše postidi i povoljni
rezultati, ali obzirom na mnoge neuspjehe mora se ovo smatrati
iznimkom, a ne pravilom i oprezan šumar uviek će se
držati onog načina, koji mu sigurniji uspjeh zajamčuje.


Na drugom mjestu prispodablja Dr. Metzger prihod bukovih
sastojina, uzgajanih danskim načinom sa prihodom običnih
bukovih visokih šuma sa 120 godišnjom obhodnjom. Nije
čudo, da će prihod posljednjih ispasti manji. Danski je postupak
u stvari posebni oblik progalnog gospodarenja, te se ne smije
isporediti sa običnom čistom bukovom visokom šumom sa relativno
visokom obhodnjom, koji je način znanstveno sa riedkom
jednodušnosti zabačen, — već samo sa njemačkim načinom
progalnog gospodarenja. Za ovo posljednje dokazao je pisac u;


7. svesci Burckhardtovog časopisa «Aus dem Walde» od god.
1776., da je upr. financ. efekat Seebachovog progalnog gospodarenja
dva puta toliki, koliki kod obične bukove visoke šume.
Sa njemačkog preveo: Jovan Metlaš.


LIST^iLIC.


Osobne vlesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je gospodar.skog pristava Matu Kopića imenovati računarskim oficijalom
kod brodske imovne obcSine sa sustavnimi berivi.


Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo imenovao je kr. šumsko-računarskog
protustavnika Nikolu Sablića kr. šumsko-računarskim revidentom