DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 198 —
Različite viesti.


Državni izpiti iz šumarske struke. Pod predsjedanjem kr. zem.
šumarskog nadzornika gosp. Roberta Fischbacha, držao se je dne 12. i


13. ožujka pismeni, a 14, 15. i 16. ožujka ustmeni viši državni izpit za
samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja. Kao izpitni povjerenici fnngirahu
gg. Ivan Partaš, kr. profesor šumarstva na kr. gospodarskom i
šumarskom učilištu u Križevcima ; Josip Kozarac, kr. državni nadšumar
i Dragutin Trotzer, nadšumar vlastelinstva nadbiskupije zagrebačke. Gosp.
Trotzer obavljao je podjedno i poslove perovodje kod izpita.
Izpitu se podvrgoše: Jerbić Ivan, Alković Josip, Prstec Emil, Krček
Izidor, Grrozdanić Milan, Franješ .Turaj, Crkvenac Josip i Staničić Dane.
Pismeni izpit obavljen je pod klausurom, a dobiše kandidati prvi
dan tri pitanja i to:.


1. Iz geodezije : «Pomoćju kojeg instrumenta i kako ćete izvesti
čitavu mrežu prosjeka u šum. gospodar, jedinici, velikoj oko 2.000 rali,
u ravnici, kojim ćete strojem i kako izlučivati i mjeriti pojedine šumske
odsjeke ? Koja se točnost zahtjeva kod prve, a koja kod druge radnje i
konačno, kojom ćete točnošću i kako izračunati površine odsjeka (okružja),
a kako pojedinih odsjeka (sekcija)?
2. Iz sadjeuja i gojenja šuma: «D kojim prilikama ćete se odlučiti,
da osnujete šumski vrt, ujedno opišite sve radnje oko prvog uredjenja
stalnog šumskog vrta s osobitim obzirom na izbor mjesta, položaja, tla
i t. d., kao i sve ostale godišnje radnje u takvom šumskom vrtu*.
3. Iz čuvanja šuma: «Koje šume stradaju kod nas najviše od požara,
što propisuje u tom pogledu obći šumski zakon i posebna kod nas
u tu svrhu izdana naredba ?»
Drugog dana nastavljen je pismeni izpit, te kandidati dobiše sliedeća
pitanja:


1. Iz uporabe šuma i tehnologije: «Neka se opišu tehnička svojstva,
uporaba i unovčivost naših trih glavnih vrsti hrastova: lužnjaka, kitujaka
i cera ili jelovine i smrekovine».
2. Iz uredjenja šuma: «Cemu služe tako zvane revizije šumskog
gospodarstva, koja im je važnost i kakove se sve radnje moraju prigodom
revizija obaviti?*
3. Iz dendrometrije i računanja vriednosti šuma: «Neki susjedni
vlastelin pozove vas kao vještaka, da mu procjenite neku hrastovu sastojinu,
koju želi trgovcu prodati. Hrastovi su stari kojih 130—^-00 godina,
a ima ih oko 600 do 700 komada, kojn bi procjenbenu metodu odabrali,
kako bi pronašli ukupnu drvnu gromadu i to, koli za tehničku porabu
sposobnu, koli onu, sposobnu za ogriev i kako bi opredielili njezinu novčanu
vriednost?>