DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 199 —


Nakon svršenih izpita zaključilo je povjerenstvo svoje uredovanje,
ocjeniv uspjeh pismenog i ustmeuog izpita. Prema tomu proglašen je
je jedan kandidat «dobro», a šestorica njih «dovoljno» osposobljeuimi za
samostalno vodjenje šumskog gospodarenja, dočim je jedan kandidat reprobiran
na pol godine.


Dne 16. ožujka po podne predao je predsjednik izpitnog povjerenstva
g. Robert Fiscbbach u ime kr. zemaljske vlade aprobiranim kandidatom
svjedočbe, zaželiv mladim šumarom najbolji uspjeh i potaknuvši
ih podjedno na neumoran i uztrajan rad u njihovom velevažnom zvanju.


Sitnice.


K tumačenju njekih ustanova šumskoga zakona i zakona
od 36. ožujka 1894.


1. Jeli privatni vlastnik šuma, koje nose karakter §. 4., 5., 6., 7.
i 19. zakona od ´6. prosinca 1852., nu takovima još proglašena nisu,
dužan molit i dozvol u u županijskog upravnog odbora za sječu tih
šuma?
2. Kada se ima uporabiti koji od §§. 2.-7. , 19., 20. šum. zakona
od 3./12. 1852. te §. 14. zakona od 26/3. 1894., kojim se uredjuje
stnrčna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom?
Povodom konkretnog slučaja — gdje je jedan privatni vlastnik
suma sječu vlastite svoje šume nadležnoj političkoj oblasti samo najavio


— porodiše se dva protivna muienja.
Jedno od tih, upiruć se na dosadanjoj, u nekih predielih naše
domovine postojećoj praksi, tvrdi: daje svaki pa i privatni vlastnik
šumah dužan zatražiti dozvolu za sječu vlastite njegove
šume, a da puka prijava nije dovoljna, dooim drugo mnieuje,
koje se navodno upire na ustanove šumskoga zakona od 3./12. 1852.,
tvrdi: da privatni vlastnik nij e duža n tražiti dozvolu za sječu njegove
vlastite šume — već da je puka prijava dovoljnom.


Obzirom dakle na ova dva u diametralnoj opreci stojeća mnienja,
pokušati ću obzirom na ustanove šumskog zakona od 3./12. 1852. i na
ustanove zakona od 26./3. 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i
šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom


— uz navedenje razloga jednoga i drugoga mnienja — ovo prieporno
pitanje pobliže razglobiti — te konačno i svoje mnieuje kazati.
Naš šumski zakon od 3. prosinca 1852., koji je kod nas uveden
carskim patentom od 24. lipnja 1857., dieli u §-u 1. šume i lugove u
tri kategorije i to: