DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 201 —


Kod 7, abranbene šume je to drugčije; ta ne pruža ništa za
obci boljak (osim ako je ujedno i zaštitnom), već imade služiti lih
posebno opređieljenom objektu, kako smo to jur gore spomenuli.


Prema §. 354. o. g. z. vlastnost, smatrana kano pravo, jest vlast,
raditi po volji sučanstvom i koristmi stvari kakove i svakoga inoga
izključititi od toga.


Ova obćenita ustanova ali nalazi n §. 364. o. g. z. svoje ograničenje
u toliko, što se kaže «u obće izvršavanje prava vlastnosti ima
samo u toliko mjesta, u koliko se time ne vriedjaju prava trećega, niti
se prestupaju granice propisane u zakonih, da se uzdrži i unapredi obćenito
dobro.


Ovo ograničenje postavlja zakon, a da onomu, koji uslied toga
ograničenja trpi, ne podaje kakovo pravo na odštetu.


Tomu usuprot nastavlja §. 365. o. g. z., kad ište občenito dobro,
mora član države ustupiti uz primjerenu naknadu i samu podpunu vlastnost
stvari kakove.


Uporabimo li sada gore spomenute ustanove občeg gradj. zakona
na § 6, 7. i 19. šumskoga zakona od 3. prosinca 1852., to ćemo viditi,
da vlastnici šuma, koje podpadaju pod ustanove §. 6. i 7. šum.
zakona, ne imadu nikakovo pravo na odštetu bud sa strane države bud
sa strane privatnika, dočim oni, kojih šume podpadnu pod ustanovu
§ 19. šum. zakona, takovo pravo imadn.


A da je tomu tako, vidljivo je odatle:


Vlastnik — koji imade šumu — koja je zaštitno m proglašena,
mora takovu čuvati, kako je gore jur rečeno, radi nje same, radi njezinog
vlastitog tla i položaja, dakle u prvom redu radi njegove vlastite koristi
— a obće dobro dolazi tek u drugoj liniji — pa prema tomu mu
obzirom na §. 364. o. g. z. za to ograničenje njegovog vlastničtva ne
pripada nikakova odšteta ; dočim usuprot vlastnik šume — koja spadne
pod udar ustanove §. 19. šum. zakona — dakle gdje takova šuma postane
šumom zabranbenom , gdje se takova zabrana zahtjeva bud
za osjeguranje osobe bud dobra državnoga ili privatnoga, vlastan je po
§. 365. 0. g. z. kao i po §. 19. šum. zakona od 3. prosinca 1852. tražiti
odštetu — koja će se tada dotičniku po postojećih propisih i dopitati.


Razloživ ovako samo dieljenje šuma obzirom na subjekte, nadalje


pogledom na šumsko-redarstveno, te nacionalno-ekonomičko-juridičko


gledište, prelazim na razmatranje gore spomenutih prepornih pitanja


Ponajprije ću navesti mnienje onih, koji stoje na stanovištu dosadanje


prakse, te koji traže, da i privatni vlastnik imade tražiti dozvolu od


nadležne političke vlasti za sječu šuma, koje imadu značaj §. 6., 7., 19.


zakona od 3. prosinca 1852., nu takovimi jošter proglašene nisu.