DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 204 —


§. 4. š. z. ustanovljuje na dalje: Nije slobodno šume opusto šiti,
t j. nije slobodno postupati s njome tako, da time dalje p 1 odjenj
e drva bude ili pogibelji izvrženo ili posve nemoguće.


Ako je daljnje plodjenje drva samo pogibelji izvrženo, ima se opustošenje
kazniti onako, kao što je propisano za slučaj, kad vlastnik
zemljište šumsko samovlastno obrati na d r u g e s v r h e, ili kad zanemari
čistinu opet naploditi; a na isti način ima se takođjer
vlastnik primorati, da takovu opustošenu šumu opet naplodi.


Ako je pako učinjeno, da je posve nemoguće drva dalje ploditi,
može se kazan povisiti do na 10 forinti od svakih 60 ara.


§. 5. š. zak. nastavlja dalje: Zabranjeno je sa šumom postupati
tako, da time susjedova šuma očito izvržena bude pogibelj i ošte ćenja
od vjetra.


Navlastito ondje, gdje bi pogibelj takova nastala, kad bi se koji
dio šume sasvim izsjekao, ima se od postojeće šume rub, barem 37 met.
širok, t. j . tako zvani plaš t šumsk i ostaviti neizsječen dotle, do k
susjedska šuma ne doraste na toliko, da po načelih znanosti
šumarske prikladna bude za sječenje.


Plašt šumski slobodno je za to vrieme samo rediti biranje m i
obaranje m pojedinih stabala.


§. 6. š. z. kaže: Na zemljištu, koje bi se lahko razrahliti moglo,
kad bi se široke prostorine drvlja sasvim lišile, zatirana s t r m e n i h i
velikih v i s i n a h, imadu se šume ili sjeći samo na uzke pruge ili prosjecati
malo po malo i odmah opet nasadjivati, kao što treba mladim
drvljem. Nego visoke gore (Hochwalder) gornjega ruba šumske vegetacije
slobodno je sjeći samo tako, da se biraju i obaraju pojedina
velika stabla.


§. 7. š. z. nastavlja: Na obalah povećih voda, ako obala
ne sačinjavaju možebit pećine, zatim na obroncih od gora, gdje
se je bojati popuzina zemljišta, smije se drvlje ploditi i sjeći samo
obzirom na mjere, koje budu učinjene za ukloniti oštetu zemljišta, a
krčenje panjeva i kopanje korenja može se dopustiti samo u toliko, u koliko
se prodori, time prouzročeni, odmah osjeguraju tako, da se dalje ne
razširuju.


Narušaji naredaba sadržanih u §. 5 , 6. i 7. imadu se kazniti po
§. 8. š. z. globom od 20-200 forinti.


§. 9. š. z. ustanovljuje sliedeće: Šume, koje su otegoćen e pravom
drvarenj a (t. z. šuraskimi dužnostni), imadu se ne samo uzdržati,
nego i neprestano nastojavati primjerenim načinom.


Kako i na koliko je slododno koristiti se takovimi, ustanovljuje
gospodarstvena osnova, koja se po ovom načelu sačiniti ima