DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 39     <-- 39 -->        PDF

^ 205 —


na zahtjevanje ovlaštenika ili obterečenika; ovu pak osnovu sastavlja,
takođjer na zahtjevanje jednoga ili drugoga vlast okružna, ili gdje takove
u kojoj krunovini ne ima, najniža vlast politička po presluhnuću
jedne i druge stranke i na temelju narisa, sačinjenoga ili prosudjeuoga
po nepristranih vještacih.


§. 19. š. z. Ako se za osjeguranje budi osoba budi dobra
državnoga i privatnoga silno iziskuje osobit način postupk
a sa sumarn i kao n. pr. zaštićeuje protiv urvinani, padanju
stiena, odvalam kamenja, prodorom gora, popuzinam zemlje i t. d.;
može se to narediti po državi i uslied toga stavit šuma u
dotičnom kraju pod zabranu.


Zabrana ova sastoji u tom, da se ima točno propisati i koliko
moguće osjegurati potrebni osobiti način postupanja sa šumom.
Ako se iz takovih naredaba podignu tražbine na odštetu, imadu
se iste prosudjivati po postojećih zakonih.


Zabranu ovakovih šuma valja u smislu §. 20. š z. tek nakon povjerenstvenoga
izvidjeuja odrediti i to po političkih oblastih, koje su u
smislu §. 23. š, z. u o b ć e vlastne nadzirati, kako se nastoji oko
šuma i lugova.


Pomotrimo li sada gore spomenute ustanove šumskoga zakona, to
ih možemo dieliti u 4 kategorije i to:


I. §. 2. i § 9. š. z. ustanovljuju naročito, da se imade s jedne
strane tražiti, prije nego li se ikakov podhvat sa šumom učini u svrhu
izkrčenja, za to dozvola u nadležne oblasti, ne izključujući od te dužnosti
niti privatnoga vlastnika; dočim s druge strane nalaže vlastniku onakvih
šuma, koje su obterećene sa šumskimi služnostmi, dužnost, da s njim a
gospodari po gospodarskoj osnovi, koju mu nadležna politička
oblast ustanovi. Timi dakle ustanovami stegnut je vlastnik šuma u njegovom
slobodnom razpolaganju, te mora se držati stricte gornjih ustanova,
jer prije ne smije da posao započuie.
II. §. 3., 4. i 5. š. z. nalažu s jedne strane pošumljenje izsječenih
dielova, s druge strane su pako prohibitivne naravi.
III. §. 6. i 7. govori o t. z. zaštitnih šumah — a
IV. §. 19. govori o zabranbenih šumah.
Uporabimo li ove zakonske ustanove na samu themu ove razpravice
— pa pitamo li sada, u kojih slučajevih je privatni vlastnik duža n
tražiti dozvol u od nadležne političke oblasti u svrhu razpolaganja sa
njegovom šumom, to razabiremo, da to šumski zakon od 3. prosinca 1852.
nalaže jedino u d va si u ča ja, i to u §. 2. i §. 9. š. z,, t. j, onda,
kada želi šumsko zemljište oduzeti tako, da se na njemu više drva ne
plode, dakle, kad se radi o krčenju šume ili kad hoće zemljište pretvo