DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 171 —


Pa koje čudo onda, da je pokojni Durst bio ličnost,
s kojom se je, kako nas suvremena prošlost uči, malo ne kroz
čitava dva decenija, tako rekši, personifikovalo sve hrvatsko
šumarstvo.


Ta od godine 1873. ovamo, tako rekud i ne ima nijednog
važnijeg ili zamašnijega šumarsko-upravnog ili šumsko-gospodarstvenoga
čina u nas, pri kojemu pokojnik ne bi bio manje
više odlučujuće sudjelovao.


StrukovDJak šumar, skroz i skroz dorasao svakoj i najtežjoj
zadaći, bio je Durst i doista u pravom smislu rieči poznati
autoritet na polju šumarstva, i to ne samo u nas, već i
daleko izvan granica Hrvatske.


Uz to marljiv kao crv, zdušan i nada sve odan zvanju i
stališu svome, kao i narodu i zemlji našoj, a poznavajući i sve
narodno-gospodarstvene neprilike naroda našega u svih njenih
tančina, znao bi on vazda i zahtjeve šumarske svesti u sklad
s inimi potrebami naroda i zemlje.


S kakovima se je pako pokojnik morao boriti neprilikama,
dok mu je napokon ipak uz onu malu četu domaćih subornika
pošlo za rukom, da šumarstvo, tu do nedavna još i u nas pepeljugu
— i šumarski naš stališ podigne na višji stepen savršenstva
i ugleda u zemlji i narodu, to znadu ponajbolje oni,
kojim su poput nas poznati jošte oni toli žalostni stališni kao
i socijalni odnošaji hrvatskih šumara, kakovi su u nas vladali
još do prije kojih dvadesetak godina u nazad.


Ta za onda jedva da se je još i znalo za hrvatske šumare,
a nekmo li za hrvatsko šumarstvo.


Mladji naši drugovi, uživajući danas već bar donjekle i
plodove te dugotrajne i naporne borbe prvaka i preda,ka svojih,
jedva da će ikada pravo i pojmiti težki onaj položaj, koji su
u ono još nedaleko doba tek pojedinci Hrvati šumari imali i
u vlastitoj svojoj domovini. A to ne samo spram tuđjinštini,
no još većma i spram onoj obćoj preuzetnosti, kojom nas ono
doba uz sve ino još i sami naši domaći upravnici — uz rieđke
hvalevriedne iznimke — susretahu.