DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 173 —


Prema svojedobnom zaključku družtvene uprave imao bi
se istodobno i pod istim krovom urediti i društveni muzej
šumarskih našili proizvoda.


U koliko smo nadalje obavješteni, uzsliediti će oživotvotvorenje
šumarske akademije svakako jošte pod jesen ove godine.


Poznato je isto tako, kako se je baš tim, što je visoka
vlada odlučila akademiju — bar predhodno — smjestiti u sgradi
našega doma, moglo sada i samo pitanje o gradnji doma u
razmjerno kratko vrieme ved i na toliko kraju privesti, da će
se jur gotovi dom već za koji dan predati družtvu na uživanje.


A baš tom smještenju akademije u našemu domu zahvaliti
je medju inim i to, da nam je i grad Zagreb — poznatom
munificencijom — u svrhe gradnje doma poklonio do 12.000 for.
vriedno gradilište, a slavna brodska imovna obćina i opet isto
tako dozvolila vrlo pogodni zajam u svrhe dopunenja gradjevne
glavnice do potrebnoga iznosa.


Isto se tako mora bezdvojbeno označiti i svojedobni
zaključak družtvene uprave, da se što više vriednih izložaka naših
sa hrvatske zemaljske šumarsko-lovačke izložbe od g. 1891.
sačuva na korist zemlje i struke naše, hvalevriednim. A u to
ime priznajemo rado i dionu osnovanost svojedobnog zaključka
glede uredjenja družtvenoga šumarskoga muzeja u Zagrebu.


Nu odkako je g. 1897. brižnom skrbi visokoga pokrovitelja
našega družtva. Njegove preuzvišenosti gospodina bana,
uz možni zagovor našega predsjednika presvietloga gosp. Marka
grofa Bombellesa ml. nenadano i konačno riešeno takodjer
i toli važno po nas pitanje o osnuću domaće šumarske akademije
u savezu sa kr. sveučilištem u Zagrebu, to su tim isto


dobno prestali bar u glavnom i oni razlozi, koji opravdavahu
svojedobni zaključak glede osnuća družtvenoga šumarskoga
šumarskoga muzeja u Zagrebu.


Šumarska će akademija naravno u svoje svrhe upotriebiti
ne samo dosadanje sbirke križevačkoga šumarskoga zavoda,
već se podjedno budu te sbirke morale, svakako već i u prvom
času oživotvorenja akademije, primjereno zadatku te nove visoke
škole takodjer i znatno povećati, odnosno popuniti.