DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 174


Po tom pako, da će te sbirke stojati pod vještom i iskusnom
upravom odnosnih šumara profesora, imati će one svakako i
kud i kamo sigurnije uvjete razvoja, a i obstanka od ma koje
druge, ma bilo baš i sbirke šumarskoga družtva.


Osim toga morati će šumarska akademija dobivati svakako
i stanovitu stalnu i potrebam zavoda odgovarajuću dotaciju
iz zemaljskih sredstava, kao u svrhe nova nabava, tako i
za samo uzdržavanje tih svojih sbirka i muzeja.


A pošto su u obće sbirke i muzeji svih javnih zavoda
posvuda — uz stanovite predmjeve — pristupne i otvorene takodjer
i širjem obćinstvu, to ne ima dvojbe, da će isto vriediti takodjer
i glede sbirke zagrebačke šumarske akademije, t. j . i ove će u
stanovitoj mjeri, a svakako bar toliko, koliko bi to bio i posebni
muzej šumarskoga družtva, služiti takodjer i našim šumarom,
kao i ostalim interesentom u obće,


A Uvažimo li sve ovo, to moramo i nehotice pitati, da li
je još i u obće, s obzirom na to sadanje stanje stvari opravdano,
da šumarsko družtvo uz šumarsku akademiju stvara i
uzdržaje još i njekakav posebni svoj šumarski muzej?
Ja bar mislim, da bi to bilo sada skroz suvišno, dapače
i neopravdano.


Jer ne samo, da se za takav muzej predmjeva stručni
nadzor, već je uz to i sam materijal, koji je do sada družtvu
u svrhe takovoga muzeja predan, u koliko i jest u pojedinostih
vriedan, u cielosti ipak još vrlo manjkav i jednostran.


Za uredjenje takovog muzeja, ne samo da bi družtvo —
nadzor i uredjenje istoga moralo u prvom redu i ovako i onako
povjeriti — jedinim za to i doista mjerodavnim članovom
družtva t. j . dotičnim profesorom šumarske akademije, već bi
se te sbirke uz to morale još i trajno te sustavno popunjavati
i čuvati.


Ovo je pako skopčano svakako manje večimi stalnimi
novčanimi žrtvami, za koje i opet — za sada bar u našem
družtvenom proračunu još ne nalazimo pokrića — a uza sve to
onda ipak, s obzirom na jur spomenuto, taj muzej kraj onog