DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 175 —


šumarske akademije ne bi imao nikada ni prave svrhe, ni
budućnosti.


S druge strane i opet dalo bi se svakako i nuždno prvo
upodpunjenje akademičkih stručnih sbirka, kao i sama svrha,
koju je svakako i naše družtvo imalo u prvom redu pred očima,
stvarajući svojedobni zaključak o uredjenju družtvenoga šumarskoga
muzeja u Zagrebu, kud i kamo laglje polučiti, kad a
bi šumarsko družtvo, s obzirom na spomenute oživotvorenjem
šumarske akademije u Zagrebu skroz
nove odnosa je, prepustilo posebnom darovnicom
šumarskoj akademiji sada i te, u muzealne svrhe
poklonjene mu izložbene predmete.


Tim bi družtvo šumarsko najbolje pospješilo interese šumarske
akademije, a sigurno zadovoljilo takodjer i intencijam
svojedobnih vlastnika družtvu poklonjenih muzejalnih predmeta
i iz´ožaka.


A kao što je liep uspjeh oko izgradnje našega šumarskoga
doma u najtjesnijem savezu sa samim oživotvorenjem šumarske
akademije u Zagrebu, u smislu mnogogodišnjih naših jednodušnih
želja i zahtjeva, isto tako je i baš sveta dužnost šumarskoga
družtva, da i ono sada i dalnji napredak, kao i razvoj
te naše visoke škole, što većma podupire i unapredjuje, a navlastito
i s obzirom na nuždno usavršenje zavodskih sbirka i
inih pomagala.


A u koliko interesi stvari svakako zahtjevaju, da se ovo
netom i ovdje po meni nametnuto pitanje rieši još i prije, nego
li družtvena uprava uzme definitivno taj družtveni muzej oživotvoriti,
to mislim, da je sada baš i skrajnje doba za riešenje
istoga.


čvrstoga sam pako uvjerenja, da ee se taj moj predlog,
ma on možda i ne našao taj čas u družtvene uprave uvaženja,
zato ipak baš i morati prije ili kasnije prihvatiti i provesti.


Od posebnoga muzeja šumarskoga družtva kraj sbirka i
muzeja šumarske akademije u Zagrebu siguroo niti će družtvo,
niti struka šumarska imati igda prave koristi.