DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 40     <-- 40 -->        PDF

288


dočim jela segne u Pirenejama do 200U m. visine, u Alpama
druguje sa smrekom. U Zagrebačkoj gori raste jela i smreka
u visini od 1035 m. (Sljeme), na Ivančici 1062 m., iiu kako
daleko ide u vertikalnom pravcu na južnoj hrvatskoj visočini,
nije mi poznato, dočim joj je u Gorskom kotaru najveća visina
sa smrekom na Velikom Obruču 1377 m.


Smreka je stablo sjevernih i sjevero-iztočnih djelova Europe,
dočim jeli prijaju krajevi južni i jugo-zapadni.:


Od jele nema toliko odlika kao od smreke, a poznamo do
sada Abies alba var. v i r g a t a (Schlangentanne), koja nalikuje
na smreku-jadidu ; var. p e n d u 1 a (Hange- ili Trauertanne),
u koje ne samo grane sa ograncima, ved i svrži vise
kao u strmogleda, a ima i odlika, u koje su iglice bodljave
(var. spinescens).


U jelvicima ima više čistina, nego li u smrekovnjacima,
za to se tu biline sabraše više u nutrini, a manje na okrajcima.
I jelovoj šumi ne manjka Gvodvera repens Epipactis
viridiflora i Galium rotundifolium. Na pećinama
sam našao Melandrjum rubrum, Moehringi
a museosa , koja svojim kao mlieko bielim cvietcima buji
u razpuklinama, uzdižući se nad mahovinu ili paprad Asplenum
viride. Na mršavu tlu nije riedka V e r o n i c a o fficinalis,
na vlažnim, osojnim mjestima Car dam ine Impatiens;
od papradi Aspidium Filix mas, a na suhim
šumskim okrajcima u tisuće i tisuće eksemplara značajna paprad
Blechnum Spicant.


Još ču spomenuti dvie biline-pratilice koje jelovoj šumi
ne manjkaju nikada, a to su Pvrola rotundifolia i
osobita oblika Monotropa hvpopvtis , (Fichtenspargel;
gemeines Ohnblatt), kao bilina nametnica u koje je blieda i
sočna stablika pokrivena ljuskama, a grozdasta ucvatost s početka
pokunjena.


Od grmova našao sam u jelvicima Rosa alpina, liko
v ac (Daphne Mezereum), grozdić a 1 p i n s k i (Ribes