DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 42     <-- 42 -->        PDF

290 —


vježbenikom, ter ga dodieliti na službovanje kr. zenialj. vladi, odjela za
unutarnje poslove


Kr. ug. ministar za poljodielstvo imenovao je diplomiranog šumara
Pavla Nagy-a i tehničke dnevničare Ivana Kralovansky-a i Stjepana
Jenusseka šumarskimi vježbenici sa godišnjom pripomoći od 500 tor,


liueiiOTanja kod di´žavnoga šumarstva. Kr. ugar. ministar za
poljodielstvo imenovao je kr. uadšumarima IX, dnevnog razreda, III,
plaćevnog stepena: kr. šamara Pavla Dianovsky-a kod kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkovih, kr. šumara Ivaaa Krajnjaka kod kr. išumarskoga
ravnateljstva u Zagrebu, te Dragutina Polačeka kod kr. šumarskoga
ureda u Otočcu; nadalje kr- šumarima X. dnevnog razreda šumarske
kandidate: Stjepana Jakaba kod nadšnmarskoga ureda u Viukovcih,
Josipa KačaD0vsky-a i Stjepana Urbansky-a kod kr. šumarskoga ureda
n Otočcu; nadalje kr. šumarskima kandidatima dosadanje šumarske
vježbenike: Slavoljubi Stellera i Julija Pfeiffera kod kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkovcih, te Krstu Petermanna u Otočcu; napokon šumarskima
vježbenicima: Petra Matussovicsa u Vinkovcih, And. Haderdany-
a i Josipa Janotyika u Otočcu.


Umro. Na dne 20. travnja t. g, preminuo je u Novom Josip Zandovsky,
kr. kotar, šumar, u 34. godini dobe svoje. Pokojnik bio je
Članom hrv.-slav. šumarskoga družtva, u zadnje doba i suradnikom
«Sumarskoga lista». — Svatko, tko ga je poznavao, nzkliknuti če s nama:
Lahka ti hrvatska gruda, mili druže!


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upraTljaju<^*eg odbora hrv.-slav. šumarskog
družtva, obdržavanoj dne 6. prosinca 1897. u zgradi Markov trg br. 3.
pod predsjedanjem družtveaog predsjednika presvietlog g. Marka grofa
Bombellesa, te u prisutnosti p- n, gg. đružtvenih podpredsjednika, Ferde
Zikuiundovsky-a i Josipa Havasa, zatim p. n. gg. odbornika: Huge
Grunda, Roberta Fischbacha, Slavoljuba Rosipala, Marine de Bone, Julija
Vraničara, družtvenog tajnika A. Borošiča i konačno tehničkog savjetnika
Kuna Waidmana.


Predmeti viečanja:


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule sjednice.
Nakon pročitaaja bude zapisnik bez primjetbe podpisan i ovjerovljeu
po p. n gg. odbornicima: Hugi Grundn i Marini de Bona.