DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 43     <-- 43 -->        PDF

" 291 —


Točk a 2. Izvještaj o gradnji šumarskog doma i muzeja.
Na zamolbu p, n. g. predsjednika izvješćuje u tom pogledu velem.


g. I. podpredsjeduik, F. Zikmundovskj sliedeće:
Gradjevni odbor družtva sastao se je od minule sjednice upravljajaćeg
odbora u svemu dva puta na viećanje i to: na 5. listopada i


13. siudenoga 1897.
U sjednici od 5. listopada 1897, stvorio je gradjevni odbor ponajprije
zaključak, da se graditelj pl. Aigner u Budimpešti, kojemu je povjereno
izradjivanje nacrta za gradnju šum. doma i muzeja, obzirom na to,
Što te nacrte nije predložio u pravo vrieme, pozove, da zaostale nacrte
što skorije predloži i da se uputi, da će mu se za one nacrte, koji bi se
po drugima vještacima sastaviti morali, odbiti razmjerna svota od ugovoroue
s njim za izradbu nacrta zaslužbine.


Nadalje je gradjevni odbor prema predlogu tehničkog savjetnika
zaključio:
a) da se razpiše jeftimba za stolarske, bravarske i vodovodne radnje
na družtvenoj sgradi;


h) da se na privatnima stanovima namjeste na prozorima žalusije
od daščicah, a u školskim prostorijama, Kao i u dvorištnima prozorima
postave obične zavjese od platna;


c) da se pisoiri u akademiji za školske svrhe provide sa otvorenima
žliebovima i oaplavom vode, kloseti pako u školskim prostorijama
i podružniČkim stanovima da se postave iz lievanog željeza po sistemu
«Viena>, a u privatnim stanovima da se postave fayance kloseti (model
Simpleks, fajance Muschel und Spiillaparat. Sistem «Meteor»);


d) da se radi uresa zgrade postave dvije figure gore, a dvije dolje,
koje imadu predstavljati šumarstvo i lovstvo i s njim spojene grane;


e) da se pred zgrada postave dva stalka za plin;


f) da se u smislu izdane gradjevne dozvole o družtvenom trošku
naspe oko zgrade zemlja u propisanoj širini od 6 met.


Nadalje se izvješćuje upravnom odboru, da je glede izdanja goresponienutih
radnja bila zazpisana i dne 13, studenoga 1897. obdržavana
jeftimbena razprava, te je obzirom na stigavše ponude gradjevni odbor
zaključio, da se: A) za stolarske radnje, proračunane na 7299 for., prihvati
ponuda Oblaka i Saulika sa popustom od G´8% od izklične ciene; B) za
bravarske radnje, proračunate na 3925 for. 30 nč., prihvati ponuda
Božidara Devidea sa 18% popusta; C) za vodovodne raduje, proračunate
na 3085 for, 06 nč., prihvati ponuda A. Maruzia sa popustom od 14%
od izklične eiene.


Konačno je u istoj sjednici na predlog tehničkog savjetnika g.
Waidmaana zaključeno, da se u povodu toga, što su zidarske radnje