DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 294 —


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik n i^du m
upravljajućeg odbora od 22. veljače 1898. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Zakoni i normativne naredbe-


Srim kr. županijskim oblastima, gradskim poglavarstvima
u Zagrebu, Varaždinu, Osieku i Zemunu, te svim vladnim povjerenikom,
odnosno, zamjenikom vlad. povjerenika za imov. obćine
bivše Voj. Krajine.


Pošto je znanstveno iztraživanje nevremena sa grmljavinom, tučom
i vihrovima jedan od glavnih zadatakab metereologije, a za ta iztraživanja
najpouzdanije podatke pružiti može šumarsko i 1 ugarsko osoblje,
koje dovoljno prilike imade prigodom svog vanjskog službovanja takova
nevremena motriti, imat će rečeno osoblje, kada se pojavi koje nevreme,
odnosno, šteta kakova prouzroči usljed vihrovah u šumi, o tome odmah
učiniti predbježnu prijavu"*" neposredno na upravu raeterelogijskog observatorija
u Zagrebu, u kojoj treba odgovoriti na sva pitanja, kako su u
istoj predbježnoj prijavi stavljena.


Prema tomu imadu uaslovno navedeni potrebite odredbe izdati i
područno šumarsko lugarsko osoblje shodno uputiti, da ovu naredbu u
posebnoj evidenciji vodi i istoj u svakom slučaju točno i savjestno udovolji.


U Zagrebu, 14. svibnja 1898.
Za bana:
Dr. Ivo Mallin, kr. banski savjetnik.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Fr, Hanck: Leitfaden zum Selbststudien der rationellen praktischen
Fortwirthschaft mit Riicksicht auf den Kleingrundbesitz und Geraeindewalđ.
2 for. 60 nč.


J. Markovih: Adressenbuch der Papier- Holzstoff- und Pappen-
Fabriken Osterreich-Ungarns. Mk. 6.
L. Hampel: Bericht iiber den Štand der Reisigfiitterung. 20 kr.
Tafeln zur Ermittelung des korperlichen Inhaltes der Baumstamme
nach metrischem Masse. Aemtl. Ausgabe. Karlsruhe. 3 Mk.


J. Sachs: Adressbuch der Holzinteressenten Oesterreich-Ungarns
mit Bosnien u. Hercegovina. Mk. 1*20.
* Ovakove „Fredbježne prijave" mogu se Štampane badava dobiti u upravi
metereologijskog ureda u Zagrebu. UredniČtvo.